Izvještaji CPT

Evropski Komitet za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT)


Izvještaj CPT o posjeti Bosni i Hercegovini usvojen na 100. sastanku održanom od 4. do 8. 11. 2019. godine za 2019. godinu;
Informacija vlasti Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka Evropskog Komiteta za prevenciju torture, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja (CPT) za 2019. godinu;
Prilog - Tabela preporuka CPT.


Izvještaj vlasti BiH na paragraf 73 CPT Izvještaja

IZVJEŠTAJ vlasti Bosne i Hercegovine na preporuke i komentare Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog ili degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) nakon obavljene posjete od 29. septembra do 9. oktobra 2015. godine

Preliminarno izjašnjenje šefa delegacije CPT-a

Izvještaj CPT-a koji je usvojen na 59. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 06.06.2016. godine

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH je dana 23.05.2016. godine usvojila Smjernice za prikupljanje podataka u oblasti maloljetničkog prestupništva u BiH. U skladu sa obavezom podnošenje izvještaja Komitetu za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg  tretmana ili kažnjavanja i ne raspolaganja analitičkim i statističkim podacima u oblasti maloljetničkog prestupništva formirana je radna grupa koja je izradila Smjernice za prikupljanje podataka u oblasti maloljetničkog prestupništva u BiH.

Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti Bosni i Hercegovini Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) od 05. do 11. 12. 2012. godine

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine o posjeti Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) o ad hoc posjeti Bosni i Hercegovini od 05. - 11.12.2012. godine

Izvještaj Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) usvojen je na 165. sjednici Vijeća ministara BiH koja je održana 26.10.2011. godine.

Izvještaj Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) usvojen je na 165. sjednici Vijeća ministara BiH koja je održana 26.10.2011. godine. (engleski jezik)

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine o posjeti Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) Bosni i Hercegovini u periodu od 05. do 14.04.2011. godine, koji je usvojen na 4. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 21.03.2012. godine

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine o posjeti Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) Bosni i Hercegovini u periodu od 05. do 14.04.2011. godine (engleski jezik)

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine povodom posjete Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) Bosni i Hercegovini u periodu od 10.05. do 15.05.2009. godine

IZVJEŠTAJ VLADI BOSNE I HERZEGOVINE nakon AD HOC posjete Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) - Od 11. do 15. maja 2009. g. 

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine na komentare i upite Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) - periodična posjeta Bosni i Hercegovini od strane Komiteta koja je obavljena 2007. godine

Izvještaj o poduzetim aktivnostima vlasti Bosne i Hercegovine u cilju provedbe preporuka sadržanih u paragrafima 35 i 71 Izvještaja Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT)

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine Evropskom Komitetu za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) u Bosni i Hercegovini – drugi periodični monitoring u Bosni i Hercegovini

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine po Izjavi delegacije Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) u Bosni i Hercegovini – drugi periodični monitoring

IZVJEŠTAJ VLADI BOSNE I HERCEGOVINE o posjeti Bosni i Hercegovini Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT)
19 – 30. mart 2007.
Usvojen 6. jula 2007.

IZVJEŠTAJ VLADI BOSNE I HERCEGOVINE o posjeti Bosni i Hercegovini Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT)
27. april – 9. maj 2003.
Usvojeno 7. novembra 2003.

I z v j e š t a j vlasti Bosne i Hercegovine po zahtjevima Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT)
I Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine – monitoring CPT-a u BiH april-maj 2003. godine

Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine – Ministarstva sigurnosti BiH i resornih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH po zahtjevima Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT)
Pobuna u KPZ Zenica – 11.02.2003. godine

I z v j e š t a j o stanju na sudskom odjeljenju Psihijatrijske klinike Sokolac – Kliničkog centra Istočno Sarajevo nakon izbijanja požara


И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ И ПРЕДУЗЕТИМ МЈЕРАМА У ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ КЛИНИЦИ СОКОЛАЦ, КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО, ПОСЛИЈЕ МОНИТОРИНГА КОМИСИЈЕ CPT (ДРУГИ ИЗВЈЕШТАЈ)

I z v j e š t a j vlasti Bosne i Hercegovine po zahtjevu Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) – periodična posjeta CPT-a april/maj 2003. godine
 

I z v j e š t a j o poduzetim aktivnostima vlasti Bosne i Hercegovine u cilju provedbe preporuka sadržanih u paragrafima 35 i 71 Izvještaja Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT)


Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine po Izjavi delegacije Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) – drugi periodični monitoring, 2007. godina.