Aktivnosti o nestalim osobama
PROTOKOL O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvo za ljudska prva i izbjeglice Bosne i Hercegovine već duži vremenski period sprovodi aktivnosti sa ciljem zaključivanja teksta Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, usaglašen je na trilateralnom sastanku predstavnika Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Uprave za zatočene i nestale Republike Hrvatske i Komisije za nestala lica Republike Srbije održanom u organizaciji Međunarodne komisije za nestale osobe 08. i 09. 12. 2011. godine, te na sastanku istih predstavnika održanom 12. i 13. marta 2012 godine.

Ovim Protokolom će se urediti međusobni odnosi, obaveze i način zajedničkog rada strana u traženju osoba koja se vode kao nestala u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.

Također, ovim Protokolom strane će, preko svojih nadležnih tijela uspostaviti saradnju radi olakšavanja i ubrzanja postupka primopredaje posmrtnih ostataka preminulih osoba porodicama, sarađivaće u obavještavanju porodica koje treba da pristupe postupku identifikacija, obezbjeđivati dokumentaciju neophodnu za unos i predaju posmrtnih ostataka identifikovanih osoba, snositi troškove pogrebne opreme, kao i prevoza posmrtnih ostataka na teritoriji svoje države.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je nakon zaprimanja traženih nominacija od strane nadležnih institucija formiralo delegaciju za vođenje pregovora a Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 38. redovnoj sjednici, održanoj 07.08.2013. godine, donijelo Odluku o Pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

Dosada je održano više sastanaka članova delegacije Bosne i Hercegovine kao i dva sastanka državnih delegacija Bosne i Hercegovine i Srbije. 

Treći sastanak državnih delegacija planiran je za drugu polovinu aprila 2015 godine i očekuje se da bi na tom sastanku mogli biti usaglašeni stavovi i biti prihvaćen tekst Protokola.

PROTOKOL O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE

Aktom Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine koji se odnosio na aktivnosti u vezi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, inicirano je zaključivanje bilateralnih sporazuma (protokola) sa Republikom Hrvatskom i Republikom Crnom Gorom.

Cijeneći opravdanost gore navedene inicijative sa stanovišta pružanja podrške porodicama nestalih osoba u procesu traženja osoba koja se vode kao nestale u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije i uvažavajući sadržaj zaključaka sa sastanka Potkomiteta za regionalnu saradnju Radne grupe za osobe čija je sudbina nepoznata, održanog u Neumu 18. juna 2004 godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je pokrenulo inicijative za zaključivanje Protokola sa navedenim državama.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trenutno sprovodi aktivnosti sa ciljem formiranja delegacije za vođenje pregovora za zaključivanje ovog Protokola i sačinjavanja teksta Prijedloga za pokretanje postupka i osnovu za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

PROTOKOL O SURADNJI U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA, PROCESU EKSHUMACIJE I IDENTIFIKACIJE NESTALIH OSOBA BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE

Po odluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2014.godine promijenjen je sastav delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora radi zaključenja Protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i nastavljene aktivnosti s ciljem zaključenja predmetnog protokola.

Protokolom se uređuju međusobni odnosi, obveze i način suradnje nadležnih tijela Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za traženje nestalih osoba.

Protokol predviđa poduzimanje svih potrebnih mjera i radnji strana ugovornica u istraživanju sudbine nestalih osoba iz svoje nadležnosti i razmjenu svih informacija vezanih za rješavanje slučajeva nestalih osoba putem svojih nadležnih tijela.

Na sastanku novih članova delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora radi zaključenja Protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske razmatran je recentni Nacrt prijedloga protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Prema navodima ICMP-a dostavljeni Nacrt protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske usuglašen je od strane Instituta za nestale osobe BiH (INO) i Uprave za zatočene i nestale osobe Republike Hrvatske (UZN) na sastanku koji je dana 19.11.2013.godine održan u Derventi.

S obzirom da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH svojim dopisom broj:08/1-22-05-5-29707-1/13 od 26.11.2013.godine, upoznalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da ekspertne skupine Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske već duži niz godina održavaju sastanke i pregovaraju u cilju okončanja procedure za zaključenje ovoga protokola, članovi delegacije Bosne i Hercegovine zatražili su od Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavljanje detaljnih informacija o radnjama koje su do sada poduzimane na zaključenju predmetnog sporazuma.

Posljednji sastanak delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora radi zaključenja Protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske održan je 10. ožujka 2015. godine na kojem su članovi delegacije usaglašavali stavove daljnjeg djelovanja delegacije u cilju okončanja postupka zaključenja ovoga protokola.

 

17.11.2015.

JAVNI POZIV za prikupljanje projektnih prijedloga za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
za 2015. godinu

Obrazac I (Prijava projekata - Romi 2015.)

Obrasci II i III (Budžet projekta i Plan aktivnosti)18.11.2015. 

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LJUDSKA PRAVA BIH 

ZAKON O OMBUDSMENU ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE


19.11.2015.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ZABRANI DISKRIMINACIJE

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE