Aktivnosti o nestalim osobama

Aktivnosti o nestalim osobama

19.3.2009

Upitnik: Bosanski Hrvatski Srpski 

ANKETA SVIM UDRUŽENJIMA PORODICA NESTALIH OSOBA

Dostava anketnog upitnika za porodice/obitelji nestalih osoba u cilju implementacije člana 15. Zakona o nestalim osobama BiH.
 
Na osnovu Zakon o nestalim osobama ("Službeni glasnik BIH" broj 50/04) obaveza je vlasti u Bosni i Hercegovini da donese više podzakonskih akata (osnivanje fonda za nestale, Sporazuma i Centralne evidencije nestalih i više dr. podzakonskih akata).
 
Da bi se mogla predložiti kvalitetna rješenja i usaglasiti mišljenja svih zainteresiranih institucija vlasti u BiH, međunarodnih organizacija i predstavnika udruženja porodica/obitelji nestalih iz Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, odnosno Sektor za ljudska prava, formirao je interesornu radnu grupu za izradu podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o nestalim osobama BiH. Sastav Radne grupe je: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Saliha Đuderija, Maksim Stanišić i Ivo Juričević ; Kancelarija za traženje nestalih RS - Aleksandar Radeta; Komisija za traženje nestalih FBIH - Amor Mašović i Marko Jurišić, Brčko Distrikt BiH - Branimir Filipović, ICMP - Klaudija Kuljuh i Jeffrey Buenger, MKCK - Nada Dojčinović.
 
O nacrtima i prijedlozima dokumenata, kontinuirano će biti informisani predstavnici udruženja porodica/obitelji nestalih osoba/lica uz mogućnost aktivnog učešća u radu Radne grupe.
 
S obzirom da je najurgentnija obaveza uspostavljanje Fonda za nestale osobe/lica, na čijem tekstu već radi Radna grupa, u ovoj fazi kao jedan od osnovnih elemenata za izradu odluke, ali i sporazuma o finansiranju Fonda, je podatak o potencijalnom broju korisnika, zbog čega je radna grupa pokrenula prikupljanje podataka putem anketnog Upitnika.
 
Anketni upitnik sadrži sve potrebne informacije i članovi porodice/obitelji biće u mogućnosti da isti dobiju u kancelarijama Komisije/Kancelarije za traženje nestalih osoba/lica u entitetima, u okviru ICMP-ovog Odjela za građanske inicijative, u kancelarijama MKCK-a Sarajevo, Tuzla i Banja Luka, a biće dostavljeni i sjedištima udruženja porodica/obitelji nestalih osoba/lica koja su registrirana na području Bosne i Hercegovine. Napominjemo da je ispunjavanje priloženog upitnika dobrovoljno, te nije osnova za ostvarivanje ikakvih prava. Nadalje, lični podaci članova porodica/obitelji nestalih ne moraju se navesti ukoliko se oni ne slažu sa time. U slučaju potrebe, udruženja mogu zadržati podatke o članovima porodica/obitelji navedene na upitniku ili naznačiti takvu potrebu ako nisu sami u mogućnosti evidentirati ih.
 
Kako bi omogućili provedbu ankete među porodicama/obiteljima nestalih u Bosni i Hercegovini, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) i Međunarodni komitete Crvenog križa/krsta (MKCK) će pomoći Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.
 
ICMP i MKCK su preuzeli obavezu da dostave upitnike udruženjima porodica/obitelji nestalih u BiH. Kako bi bili u mogućnosti provesti distribuciju, mole se sva udruženja da dostave povratnu informaciju o broju potrebenih upitnika, te jezične verzije upitnika koji će se koristiti u time udruženjima. Informacije treba dostaviti u pisanoj formi na slijedeće kontakt brojeve faxa: ICMP – 033 203 297 (Odjel za inicijative civilnog društva, g-đica Lidija Škaro) MKCK – 033 656 835 (Odjel za saradnju sa porodicama nestalih, g-đica Zerina Zukić).
 
Za sva dodatna pitanja u vezi distribucije, molim da se obratite gore navedenim kontakt osobama na slijedeće brojeve telefona: ICMP – 033 218 660 , odnoso MCKC – 033 652 407.
 
Članove porodica/obitelji molimo da našu molbu za učešće u ovoj anketi podrže i pomognu u realizaciji ove aktivnosti. Rok za ispunjavanje anketnih upitnika je 30 dana.
 
 
ČLANOVI RADNE GRUPE


OBAVIJEST SVIM UDRUŽENJIMA PORODICA NESTALIH OSOBA
 
Kako bi omogućili provedbu ankete među porodicama/obiteljima nestalih u Bosni i Hercegovini, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) i Međunarodni komitete Crvenog križa/krsta (MKCK) će pomoći Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.
 
ICMP i MKCK su preuzeli obavezu da dostave upitnike udruženjima porodica/obitelji nestalih u BiH. Kako bi bili u mogućnosti provesti distribuciju, mole se sva udruženja da dostave povratnu informaciju o broju potrebenih upitnika, te jezične verzije upitnika koji će se koristiti u time udruženjima. Informacije treba dostaviti u pisanoj formi na slijedeće kontakt brojeve faxa: ICMP – 033 203 297 (Odjel za inicijative civilnog društva, g-đica Lidija Škaro) MKCK – 033 656 835 (Odjel za saradnju sa porodicama nestalih, g-đica Zerina Zukić).
 
Za sva dodatna pitanja u vezi distribucije, molim da se obratite gore navedenim kontakt osobama na slijedeće brojeve telefona: ICMP – 033 218 660 , odnoso MKCK – 033 652 407 .