Građanska i politička prava

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a – predmet Tija Hero

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a – predmet Selimović i ostali

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a - predmet Durić

Mišljenja Komiteta za ljudska prava UN u predmetu Emina i Sinan Kožljak

Stavovi Komiteta za ljudska prava u predmetu Zeyad Khalaf Hamadie Al-Gertani

Mišljenje Komiteta za ljudska prava o slučajevima 1917/2009, 1918/2009, 1925/2009 i 1953/2010

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (B H S)

Zaključne napomene Komiteta za ljudska prava (B H S)

Inicijalni Izvještaj o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Bosni i Hercegovini za period 1994. - 2004. godine

Informacija o preduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine u skladu sa preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena , načinjenih nakon raz matranja Inicijalnog izvještaja Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. oktobra 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima .

Informacija o poduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine sukladno preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena, sačinjenih nakon razmatranja Inicijalnog izvješća Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. listopada 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Information on activities undertaken by Bosnia-Herzegovina under recommendations of the UN Committee for Human Rights - paragraphs 8, 14, 19 and 23 of Concluding Remarks, made following consideration of the Initial Report by Bosnia-Herzegovina before the UN Committee for Human Rights on 18 and 19 October 2006 on implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights

DRUGI PRIODIČNI IZVJEŠTAJ Bosne i Hercegovine o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima 

THE SECOND PERIODIC REPORT of Bosnia and Herzegovina under the International Covenant on Civil and Political Rights 

Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima čiji je cilj ukidanje smrtne kazne

Zaključne napomene o Drugom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine, koje je usvojio Komitet na svojoj 106. sjednici (od 15. oktobra - 2. novembra 2012. godine) (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Odgovori na listu pitanja koja će se uzimati u obzir prilikom razmatranja Drugog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine (Engleski)

FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA
11.8.2016

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

29.7.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020

Tekst Javnog poziva i prilozi (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

26.7.2016.


Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji finansira EU "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", objavljuje Poziv za dostavljanje konceptnih prijedloga za učešće u konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava

OBAVJEŠTENJE

Produžava se rok za predaju koncepata projektnih prijedloga po pozivu br. 01/2016 „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini “.

Novi rok za predaju aplikacija je 06. septembar 2016. Svi ostali detalji Poziva ostaju isti


22.7.2016.

Javni poziv za dodjelu grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu

Prilozi (Bosanski, Hrvatski i Srpski)17.12.2015. 

Poziv na Javne konsultacije za Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH