Izbjeglice, raseljeni i stambena politika
Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
(Bosanski, Hrvatski, i Srpski)

Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu
(Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
(Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu
(Bosanski, Hrvatski i Srpski)

STRATEGIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIHVAT I INTEGRACIJU DRŽAVLJANA KOJI SE VRAĆAJU PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI i Akcioni plan za period 2015-2018. godina
(Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Manual on Procedures in Implementation of Reconstruction Projects in BiH

Usvojena Revidirana strategija BiH za provedbdu Anexa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma 

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ IZVAN PPDS-A DO 30. 4. 2012. GODINE  

INFORMACIJA O POVRATKU IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U BIH ZA PERIOD 1995 – 2010. GODINE

Revidirana Strategija BiH za provedbu Aneksa VII DMS

UPOREDNA ANALIZA pristupa pravima izbjeglica i raseljenih osoba
.pdf Bosanski .pdf Hrvatski .pdf Srpski .pdf Engleski

Bilten 2005

JAVNI POZIV izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH za registriranje prijava potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju i povratak - Rok za prijave je otvoren .pdf

OBRAZAC PRIJAVE/IZJAVE Bosanski Hrvatski Srpski

Priručnik o azilu u BiH

__________________________________

STAMBENA POLITIKA - dokumenti

STAMBENI I URBANI PROFIL Bosne i Hercegovine
Slika razaranja, oporavka i razvojnih perspektiva (.pdf)

HOUSING AND URBAN PROFILE of Bosnia and Herzegovina
An Outline of Devastations, Recovery and Development Perspectives (.pdf)

"Follow up of the Functional Review of the Return Sector in BiH" (EuropeAid/123505/C/SER/BA) - EU Project documents.

1. International Experiences in Social Housing
2. Needs of Social Housing in Bosnia and Herzegovina