Izbjeglice

Izbjeglice, raseljeni i stambena politika
STRATEGIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIHVAT I INTEGRACIJU DRŽAVLJANA KOJI SE VRAĆAJU PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI i Akcioni plan za period 2015-2018. godina (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Manual on Procedures in Implementation of Reconstruction Projects in BiH

Usvojena Revidirana strategija BiH za provedbdu Anexa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma 

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ IZVAN PPDS-A DO 30. 4. 2012. GODINE  

INFORMACIJA O POVRATKU IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U BIH ZA PERIOD 1995 – 2010. GODINE

Revidirana Strategija BiH za provedbu Aneksa VII DMS

UPOREDNA ANALIZA pristupa pravima izbjeglica i raseljenih osoba
.pdf Bosanski .pdf Hrvatski .pdf Srpski .pdf Engleski

Bilten 2005

JAVNI POZIV izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH za registriranje prijava potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju i povratak - Rok za prijave je otvoren .pdf

OBRAZAC PRIJAVE/IZJAVE Bosanski Hrvatski Srpski

Priručnik o azilu u BiH

__________________________________

STAMBENA POLITIKA - dokumenti

STAMBENI I URBANI PROFIL Bosne i Hercegovine
Slika razaranja, oporavka i razvojnih perspektiva (.pdf)

HOUSING AND URBAN PROFILE of Bosnia and Herzegovina
An Outline of Devastations, Recovery and Development Perspectives (.pdf)

"Follow up of the Functional Review of the Return Sector in BiH" (EuropeAid/123505/C/SER/BA) - EU Project documents.

1. International Experiences in Social Housing
2. Needs of Social Housing in Bosnia and Herzegovina8.12.2016.

Odluka o dodjeli grant sredstava za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu¨. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

4.11.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku udruženjima nacionalnih manjina u BiH za 2016. godinu (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV Za dodjelu GRANT sredstava organizacijama za ljudska prava  u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Javni poziv za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA KOJE OSIGURAVAJU DIREKTNU POMOĆ ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DRŽAVLJANIMA BOSNE I HERCEGOVINE (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA ZA POMOĆ ROMSKOM NEVLADINOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

26.9.2016.

Natječaj za dodjelu nagrada UNFPA i obrazac za kandidovanje prijedloga

23.9.2016.

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Aplikacija (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrificiranja stambenih jedinica povratnika i raseljenih lica (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Aplikacija (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

6.9.2016

JAVNI POZIV za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Obrasci (Bosanski, Hrvatski, i Srpski)

11.8.2016

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.