Iseljeništvo

Sektor za iseljeništvo

4.2.2010

Nadležnosti sektora

Sektor za iseljeništvo predlaze utvrdjivanje politike i sprovodi utvrdjenu politiku u oblasti iseljenistva, daje primjedbe, prijedloge i sugestije u pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz ove oblasti, prati i predlaze zakljucivanje bilateralnih sporazuma iz oblasti od znacaja za iseljenistvo, prikuplja i obradjuje statisticke i druge podatke o iseljenistvu iz BiH, podstice razlicite oblike udruzivanja i saradnje iseljenika i njihovih udruzenja i pruza pomoc u njihovom radu, radi na redovnom informisanju bosanskohercegovackog iseljenistva o stanju u BiH, a narocito o pitanjima od znacaja za iseljenistvo, upoznaje nadlezne organe u BiH sa problemima iseljenistva i prati rješavanje tih problema, ostvaruje saradnju sa klubovima i udruzenjima iseljenih BiH gradjana, te koordinira aktivnosti u oblasti privredne, kulturne, obrazovne saradnje i informisanja, obavlja poslove pruzanja strucne pomoci iseljenim  BiH gradjanima u ostvarivanju i zastiti njihovih prava i saradjuje sa resornim ministarstvima u rjesavanju ovih pitanja, priprema strucne izvjestaje, informacije i analize iz svoje nadleznosti, po odobrenju ministra informise javnost o pitanjima iz svoje nadleznosti.

Kontakt:

Tel.: 033-703975; 033-202600
Fax: 033-703998; 033-206140
Email: iseljenistvo@mhrr.gov.ba


Nadležne institucije u BiH za iseljeništvo
Pronađite nas na Facebook-u


Projekat Migracije i razvoj

Emigration and development of Bosnia and Herzegovina
BEST PRACTICES


Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine
USPJEŠNI PRIMJERI


Istraživačka radionica „Migracije u funkciji razvoja“/ Research Workshop „Migration in the function of Development“

Dnevni red / Agenda
Finalni zaključci i preporuke / Final conclusions and recommendations

Prezentacije:
Žan Štrabac
Jelena Predojević-Despić
Esmeralda Shehaj, Nermin Oruč
Adnan Efendić
Aleksandar Božić
Milica Vesković-Anđelković
Daniel Naujoks
Caroline Hornstein Tomić
Ines Šuh
Marina Perić Kaselj

Istraživačka radionica o migracijama iz BiH / Research Workshop on Migration from BiH

Dnevni red / Agenda
Izvještaj - Report

Prezentacije:
Ruzmira Tihić-Kadrić
Saša Madacki
Mirza Emirhafizović
Roland Kostić
Marina Glamotchak
Ana Marić
Vedran Džihić
Damir Hamzić
Mojca Pajnik
Samuel Behloul
Dragutin Babić i Filip Škiljan
Simona Kuti i Snježana Gregurović
Aida Spahić 
Tanja Pavlov i Jelena Predojević-Despić
Li Bennich-Björkman i Branka Likic-Brboric
Hariz Halilović
Marko Valenta i Žan Štrabac
Bashkim Iseni


Upitnik za općine – podaci o iseljeništvu


  • Državne institucije
  • Entitetske institucije i Distrikt Brčko
  • Međunarodne institucije u BiH
  • Ambasade, Konzulati i Misije BiH u svijetu
  • Ambasade u BiH