Aktuelnosti

U organizaciji MLJPI održana radionica „Angažovanje dijaspore u razvoju: - Izrada efikasnih strategija i metode angažovanja“

U okviru aktivnosti na izradi Politike o saradnji sa iseljeništvom, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovalo je za članove Radne grupe za izradu Politike o saradnji sa iseljeništvom obuku vezanu za rad i saradnju sa iseljeništvom, te načinima i mogućnostima uključivanja iseljeništva u razvoj zemlje porijekla u različitim sektorima.


Za realizaciju obuke Ministarstvo je angažovalo Međunarodni centar za razvoj migracijskih politika (ICMPD), koji je kreirao cjelodnevnu obuku/radionicu pod nazivom:  „Angažovanje dijaspore u razvoju: izrada efikasnih strategija i metoda angažovanja“.
 
U okviru dnevnoog reda radionice su obrađene sljedeće teme:
- Razvoj strategija prema dijaspori i vezivanje dijaspore sa razvojem;
- Komunikacija sa dijasporom, Informisanje i usluge za dijasporu;
- Podrška izgradnji mreža dijaspore, i
- Uključivanje stručnjaka iz dijaspore, te iskustva drugih zemalja u radu sa svojim dijasporama.
 
Radionica je održana u petak 23.9.2016. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, a radionici su pored članova  Radne grupe za izradu Politike o saradnji sa iseljeništvom prisustvovali zaposleni iz Sektora za iseljeništvo i predstavnici drugih državnih i entitetskih institucija.

Međunarodni centar za razvoj migracijske politike (ICMPD) je međunarodna organizacija sa sjedištem u Beču, osnovana 1993. godine, s ciljem regulisanja politike migracija, problematike izdavanja viza i azila među zemljama Zapadne, Istočne i Srednje Europe.
ICMPD usko surađuje i održava konsultacije sa IOM-om, UNHCR-om, Evropskom komisijom i Evropskim Vijećem.  Cilj ICMPD-a je poticati sveobuhvatnu politiku migracija te vladama i organizacijama djelovati kao mehanizam za razmjenu usluga, uglavnom vezanih za pitanje evropskih migracija.
Pronađite nas na Facebook-uInformacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Projekat Dijaspora za razvoj (Engleski)

Infografika

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH.

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Projekat Migracije i razvoj

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore