Aktuelnosti

Poziv studentima za obavljanje prakse u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo i ove, treće godine zaredom organizira praksu za studente bosanskohercegovačkog porijekla iz iseljeništva.


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo i ove, treće godine zaredom organizira praksu za studente bosanskohercegovačkog porijekla iz iseljeništva.

Na ovaj način želimo omogućiti studentima da praksu koju su obaezni obaviti u toku studija, obave u instituciji svoje matične domovine. Cilj prakse je da se studenti iz iseljeništva upoznaju sa radom institucija Bosne i Hercegovine, te da kroz svoj rad usavrše maternji jezik i ostvare kontakate značajne za buduću saradnju. U toku prakse studenti će imati priliku da se bolje upoznaju sa državnim ustrojstvom i radom organa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Sektora za iseljeništvo i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima migracija.

Praksa će trajati 3-4 sedmice, ovisno o broju pristiglih prijava, a u dogovoru sa svakim od praktikanata.  

Pozivamo sve zainteresirane studente da pošalju prijavu za obavljanje prakse u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Krajnji rok za prijavu je 25.06.2012. godine.

Pored biografije, dokaza o studiranju i pisma motivacije, potrebno je da navedete vremenski period u kojem želite obaviti praksu.

Prijave i eventualne upite vezane za praksu možete poslati na e-mail adresu ana.judi@mhrr.gov.ba.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore