Aktuelnosti

Poziv studentima za obavljanje prakse u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo i ove, treće godine zaredom organizira praksu za studente bosanskohercegovačkog porijekla iz iseljeništva.


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo i ove, treće godine zaredom organizira praksu za studente bosanskohercegovačkog porijekla iz iseljeništva.

Na ovaj način želimo omogućiti studentima da praksu koju su obaezni obaviti u toku studija, obave u instituciji svoje matične domovine. Cilj prakse je da se studenti iz iseljeništva upoznaju sa radom institucija Bosne i Hercegovine, te da kroz svoj rad usavrše maternji jezik i ostvare kontakate značajne za buduću saradnju. U toku prakse studenti će imati priliku da se bolje upoznaju sa državnim ustrojstvom i radom organa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Sektora za iseljeništvo i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima migracija.

Praksa će trajati 3-4 sedmice, ovisno o broju pristiglih prijava, a u dogovoru sa svakim od praktikanata.  

Pozivamo sve zainteresirane studente da pošalju prijavu za obavljanje prakse u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Krajnji rok za prijavu je 25.06.2012. godine.

Pored biografije, dokaza o studiranju i pisma motivacije, potrebno je da navedete vremenski period u kojem želite obaviti praksu.

Prijave i eventualne upite vezane za praksu možete poslati na e-mail adresu ana.judi@mhrr.gov.ba.