Publikacije

 
Dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu
Pregled stanja bosanskohercegovačkog iseljeništva
Bosnia and Herzegovina - Migration profile 2009 Migracioni profil Bosne i Hercegovine - 2009
Bosnia and Herzegovina - Migration profile 2010 Migracioni profil Bosne i Hercegovine - 2010