ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

DRŽAVNI KRITERIJUMI za praćenje i unapređenje provođenje dobijenih preporuka u vezi sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML)

IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.

(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)

ODLUKA o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu05.05.2022.
Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman spoljnih saradnika

21.03.2022.
Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika/ce

17.3.2022.
Javni poziv za angažman asistenta za podršku u implementaciji FIGAP 2 Programa (Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana BiH)

7.3.2022.
Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman po ugovoru o djelu Asistenta za administriranje, prikupljanje i obradu podataka iz oblasti ljudskih prava u Sektoru za ljudska prava, Odsjek za pripremu izvještaja o primjeni konvencija iz oblasti ljudskih prava.

24.2.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za angažman asistenata za pomoć pri uključenju u bosansko-hercegovačko društvo izbjeglica i lica kojima je priznat status supsidijarne zaštite u Bosni i HercegoviniPortal dijaspore

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD ZAVIDOVIĆI

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH3-OPŠTINA VLASENICA

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-OPŠTINA LAKTAŠI

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6- KLJUČ

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6- KLADANJ

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD BANJA LUKA

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD ČAPLJINAObavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Webinar  

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, implementacija i izvještavanje

Ovaj kurs namijenjen je službenicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, kao i službenicima i zaposlenima u institucijama koje bi trebalo da budu uključene u implementaciju Okvirne konvencije i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, ili u pripremu državnih izvještaja o njihovom sprovođenju.

Javne konsultacije