Saopćenja

Ministar Lučić – Nedjelja djeteta

10.10.2021

Nedjelja djeteta koja se  obilježava u prvoj sedmici oktobra i koja se zavšava danas prilika je  da se ukaže na obavezu poštovanja Konvencije UN-a o pravima djeteta koju je usvojila Generalna skupština UN-a 1989. g. i  predstavlja način da ukažemo javnosti na potrebu i obavezu poštovanja djeteta i na zaštitu dječijih prava.

Svako dijete se rađa slobodno i zaslužuje pravo na  hranu i  smještaj, pravo na razvoj i obrazovanje, pravo na donošenje odluka kao i pravo zaštite od raznih oblika nasilja i zanemarivanja. Svako može  i mora ukazati na uskraćivanje, neadekvatno ostvarivanje ili kršenje nekog dječijeg prava, i kad god su ugrožena prava djeteta  moraju reagovati i pojedinac i grupa i institucija.

Nedelja djeteta treba  da nas podsjeti na zagaratovnana prava svakog djeteta ma gdje ono živjelo. Kao društvo  moramo poboljšati društvenu  brigu o djeci i  jačati  odgovornost svih relevantnih institucija i subjekata zaštite, a  javnost mora biti upoznata sa potrebama i pravima  djece i njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod istim uslovima.