Saopćenja

Lučić i Trigs o migrantima i izbjeglicama

14.7.2021


Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i  Hercegovine Miloš Lučić razgovarao je sa pomoćnicom Generalnog sekretara UN-a i pomoćnicom  Visokog komesara  UNHCR-a za međunarodnu zaštitu Džilijan Trigs  o situaciji sa migrantima i izbjeglicama u BiH. Pitanje migranata je već dugogodišnji  globalni  problem, a u  BiH je situacija  sa migrantima aktuelna od 2018. godine. Za efikasno rješavanje ovog problema neophodna je saradnja svih institucija i predstavnika međunarodne zajednice. Saradnja sa UNHCR-om kao jednim od ključnih partnera u provođenju projekata je odlična, a posebno u Izbjegličko prihvatnom  centru  Salakovac gdje borave osobe  pod subsidijarnom zaštitiom i tražitelji azila i  gdje je  nedavno sa predstavnicima UNHCR-a obilježen Svjetski dan izbjeglica. 
Ministar Lučić upoznao je gđu Trigs sa ciljevima i  implementacijom Regionalnog stambenog programa (RSP) za rješavanje stambenog problema izbjeglih i raseljenih lica u BiH. Gđa Trigs je pohvalila dosadašnji angažman ministra Lučića i zahvalila mu što predano radi na rješavanju ovog problema jer je riječ o najranjivijoj i najugroženijoj kategoriji  stanovništva. Uspješna saradnja sa UNHCR-om biće nastavljena.