Saopćenja

Ministarski sastanak zemalja Zapadnog Balkana o integraciji Roma

28.6.2021

Ministarstvo za ljudska prava i  izbjeglice Bosne i Hercegovine sa Savjetom za regionalnu saradnju organizovalo  je drugi po redu ministarski  sastanak zemalja Zapadnog Balkana  o integraciji Roma u skladu sa ciljevima i preporukama Deklaracije iz Poznana (Poljska) koja je usvojena 2019.g. Ministri iz regiona  i predstavnici međunarodne zajednice iznijeli su svoja mišljenja, iskustva i preporuke o ovoj važnoj temi. Učesnici sastanka su saglasni da moramo zajedno raditi na ispunjavanju svih  preuzetih  obaveza, a to između ostalog podrazumijeva poboljšanje položaja romske populacije u svim društvenim sferama, dakle, stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje kao i  zdrvstvenu  i  socijalnu zaštitu. Romi  moraju biti uključni u kreiranje i donošenje svih  relevantnih društveno ekonomskih  odluka i  njihova integracija ne smije biti limitirana niti osporena. Posebno smo  se osvrnuli  na krizu koju je uzrokovala  pandemija  KOVID-19, a  koja je posebno  pogodila pripadnike romske populacije  i dogovorili smo da je neophodno  preduzeti niz  mjera kako bi se ublažile posledice ove krize.

Kada je u pitanju rješavanje problema Roma u BiH u oblasti stambenog zbrinjavanja, ostvareni su najveći rezultati. Do sada je za ovu oblast  iz budžeta Ministarstva, lokalnih zajednica i donatora ulozeno  41.386.493,59 KM, od čega je izgrađeno i sanirano  1.037 stambenih objekata, a 1.937 porodica su korisnici infrastrukturnih projekata.

Proces rješavanja problema Roma po pitanju legalizacije nelegalnih stambenih objekata biće povezan sa Mapiranjem i evaluacijom potreba Roma i mapiranjem potreba osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koje finansira i provodi Evropska komisija, kako bi se koristili predpristupni (IPA) fondovi.

Prema pokazateljima kojima raspolazemo, u 24 lokalne zajednice 1.539 romskih porodica nalazi se u potrebi za legalizacijom nelegalnih stambenih objekata, tako da je u narednom periodu potrebno smanjiti njihov broj i  to je  jedna od ključnih aktivnosti koju će Bosna i Hercegovina realizovati u narednom periodu.

Cilj je da na narednom ministarskom sastanku sledeće godine koji će se održati u Crnoj Gori  prezentujemo  i ostvarimo  još bolje rezultate i  dostignuća kada je u pitanju poboljšanje položaja romske populacije i zato ćemo nastaviti sa našim partnerima, prije svega sa Savjetom za regionalnu saradnju  da angažovano i predano radimo na rješavanju  romskog pitanja.