Saopćenja

Ministar Lučić razgovarao sa Ministrom za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog Srbije Gordanom Čomić

29.6.2021

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić razgovarao je  s Ministrom za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog Srbije Gordanom Čomić o  položaju  Roma te rodno zasnovanog nasilja prema ženama.

Ministri Lučić i Čomić su se usaglasili da  postoji mnogo različitih projekata koji se mogu  raditi regionalno i zajedno, olakšavajući jedni drugima i nastanak ideja i troškove iz budžeta, a zajedno poboljšavajući položaj Roma i u BiH i u Srbiji.

Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, a prema dostupnim podacima koji su dobijeni u okviru procesa evidentiranja romskih potreba i drugim istraživanjima, Romi su i najugroženija nacionalna manjina po svim društvenim parametrima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine posvećeno je i koristi sve domaće i međunarodne instrumente za unapređenje ljudskih prava svih građana, a posebno osjetljivih – ranjivih  kategorija, kakve su nacionalne manjine, a naročito najbrojniji Romi.

Kada je u pitanju  rodno zasnovano nasilje prema ženama  nadležne institucije su u  obavezi da zaštite žrtvu nasilja i da kroz programe prevencije spriječe nastanak nasilja.

Jedna od  tema sastanka  je  bila i rad sigurnih  kuća kao i  džender centri  i njihovo  funkcionisanje. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  osiguralo  je sredstva  za osam sigurnih kuća kroz svoj budžet,  a neke od projekata Ministarstvo provodi sa svojim  partnerom  USAID-om.

Saradnja dva ministarstva biće nastavljena s ciljem poboljšanja ljudskih prava, kako u BiH tako u Srbiji i regionalnoj saradnji.