Saopćenja

Ministar Lučić razgovarao sa ministrom Sjeverne Makedonije Jagodom Sahpaskom

28.6.2021

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu  ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić sastao se  i sa Ministrom rada i socijalne politike Republike Sjeverne Makedonije Jagodom Sahpaskom. Razgovaralo se o inkluziji i integraciji Roma u društvo.

"Zajedničko je mišljenje da trebamo da radimo na stambenom i socijalnom zbrinjavanju Roma, obrazovanju, uključivanju u društvo i zapošljavanje. Kada imamo zaposlenog Roma, onda imamo riješene i ostale stvari", pojasnio je ministar  Lučić i dodao da se mora više raditi  i  na obrazovanju  Roma.

Kada je u pitanju rješavanje problema Roma u BiH u oblasti stambenog zbrinjavanja, ostvareni su najveći rezultati. Do sada je za ovu oblast  iz budžeta Ministarstva, lokalnih zajednica i donatora ulozena ukupno 41.386.493,59 KM, od čega je izgrađeno i sanirano ukupno 1.037 stambenih objekata, a 1.937 porodica su korisnici infrastrukturnih projekata.

U 24 lokalne zajednice 1.539 romskih porodica nalazi se u potrebi za legalizacijom nelegalnih stambenih objekata, tako da je u narednom periodu potrebno smanjiti njihov broj i  to je  jedna od ključnih aktivnosti koju će Ministarstvo realizovati u narednom periodu.

Romi  moraju biti uključeni u kreiranje i donošenje svih  relevantnih društveno - ekonomskih   odluka i  njihova integracija ne smije biti limitirana niti osporena.

Ministarka Sahpaska ovom prilikom istakla je  da  se Sjeverna Makedonija trudi da ide naprijed kada su u pitanju Romi. U Skoplju je otvoren vrtić u romskoj opštini gdje je smješteno 306 djece uzrasta do šest godina,  svake godine subvencionira  se 400 besplatnih smještaja za djecu koja dolaze iz romskih porodica u vrtićima, a država  obezbjeđuje  700 stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola.