Saopćenja

KOMISIJA ZADOVOLJNA DINAMIKOM REALIZACIJE PROJEKATA

15.6.2021


Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, održala je 3. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Izvještaj o radu Komisije za 2020. godinu i Izvještaj Fonda za povratak o finansijskoj realizaciji programa finansiranja prava iz Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma za prošlu godinu.

Komisija je upoznata o trenutnom statusu projekata po Javnom pozivu za 2019. i 2020. godinu i konstatovano je da se realizacija projekata odvija predviđenom dinamikom. Od ukupno 135 odobrenih projekata značajan pomak u implementaciji zabilježen je za projekte obnove i izgradnje komunalne infrastrukture (71 projekat) i projekte za sanaciju vjerskih objekata (59 projekata), dok se implementacija projekata elektrifikacije (5 projekata) odvija sporije, zbog specifičnosti samih projekata.

Prenamjena sredstava sa projekata koji se nisu mogli implementirati iz objektivnih razloga, na projekte koji su ispunjavali kriterije po Javnom pozivu za 2019. i 2020. godinu, odobrena je za opštine Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Višegrad i Kalinovik.