Saopćenja

Sastanak sa vijećem za regionalnu saradnju - RCC

27.5.2021

Ministar Miloš Lučić danas je razgovarao sa Šefom kancelarije RCC- Orhanom Usein i projektnim asistentom Danilom Vukmirović o mogućnostima iskorištavanja Western Balkans Investment Framework-a u cilju poboljšanja stanja svih socijalnih kategorija uključujući i Rome, posebno oko izgradnje socijalnih stanova. Takođe su razgovarali o uključivanju Roma u Digitalnu i Zelenu agendu u cilju usklađivanja mjera sa generalnim politikama Zapadnog Balkana. Economic Investment Plan koji je Evropska Komisija najavila u iznosu od 9 milijardi eura zlj zemlje Zapadnog Balkana, a sve sa ciljem da se usmjere sredstva za oporavak zemalja regiona od COVID krize u kojem bi paketu uključili i položaj romske zajednice, a odnosiće se na obrazovanje i zapošljavanje Roma.