Saopćenja

Ministar Lučić učestvovao u radu Radne grupe za izmjenu i dopunu Zakona o ombudsmenu Bosne i Hercegovine

19.5.2021


Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić  učestvovao je  na Jahorini u radu Radne grupe za izmjenu i dopunu Zakona o ombudsmenu Bosne i Hercegovine. Zakon o ombudsmenu  za ljudska prava BiH je jedna od preporuka Evropske Komisije  za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta  iz Mišljenja Evropske Komisije. Članovi Radne grupe su tokom trodnevnog rada usaglasili  tekst izmjena i dopuna  ovog zakona i uputili ga u dalju proceduru. Ministrstvo za ljudska prva i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u svom Programu rada za 2021. godinu, kao jednu od važnijih programskih aktivnsoti planiralo je izradu novog teksta ovog zakona.