Saopćenja

Ministar Lučić razgovarao sa ambasadorom Satlerom

4.3.2021


Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara  BiH Miloš Lučić razgovarao je danas sa šefom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU u BiH ambasadorom Johanom Satlerom o dosadašnjoj i budućoj saradnji.
Tema ragovora bila je Mišljenje Evropske Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kao i aktivnosti koje je  neophodno da Ministarstvo preduzme na ispunjavanju prioriteta iz Mišljenja  koja su u njegovoj nadležnosti.  
Ministar je informisao ambasadora da će Ministarstvo  tokom ovog mjeseca preduzeti aktivnosti na pokretanju procedure za usvajanje Izmjena i dopuna Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava. Ministar je istakao da je u toku formiranje interresorne Radne grupe, a da Ministarstvo priprema nacrt teksta zakona koji će Radnoj grupi biti ponuđen na usaglašavanje i finalnu doradu. Ministar je ovom prilikom istakao važnosti dalje  podrške EU u provođenju Regionalnog stambenog programa u BiH uz obavezu BiH  da u narednom periodu obezbijedi nenovčani doprinos projektu. Dogovoreno je i da će se u narednom periodu  snažnije raditi na promociji ovog veoma važnog projekta u BiH kada je u pitanju zbrinjavanje interno raseljenih lica i izbjeglica iz BiH. Ministar Lučić je informisao ambasadora Satlera da su u toku aktivnosti na mapiranju potreba interno raseljenih lica i socijalno ugroženih kategorija stanovništva i do kraja 2021. godine trebale bi biti završene sve aktivnosti  po ovom pitanju. 
 
Ministar i ambasador su se usaglasili da je neophodno da BiH donese strateške dokumente u oblasti ljudskih prava i antidiskriminacije.