Saopćenja

Sastanak ministra Lučića sa ambasadorom IR Iran u BiH gospodinom Golamreza Alimohamad Gelikan

2.3.2021Sastanak sa ambasadorom IR Iran u BiH gospodinom Golamreza Alimohamad Gelikan gdje sam razgovarao o svim pitanjima iz nadležnosti Ministarstva s posebnim osvrtom na trenutne projekte koje provodimo a koji se odnose na izbjegla i raseljena lica u skladu sa Aneksom VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i iz oblasti ljudskih prava. Ambasador je naveo dugogodišnje prijateljstvo izmeću BiH i Irana i nada se da ćemo nastaviti saradnju u ovom duhu i u budućnosti.