Saopćenja

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH

23.2.2021

Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas učestvovao u radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH gdje smo razgovarali o položaju žena u našem društvu imajući u vidu da se žene i dalje suočavaju sa brojnim preprekama – od učešća u političkom i javnom životu, usklađivanja privatnog i profesionalnog života, pa do nasilja u porodici koje predstavlja ozbiljan društveni problem. Tu su i posljedice virusa korona, jer u društveno ekonomskoj tranziciji daleko su pogođenije žene. Analizirali smo postojeće stanje, kao i izazove u provođenju Zakona o ravnopravnosti polova, posebno u svjetlu brojnih i zahtjevnih obaveza, koje nas na tom putu očekuju. Savezništvo i podrška Zajedničke komisije za ljudska prava u borbi za ravnopravnije društvo je zbog toga jedan od naših prioriteta.