Saopćenja

Ministar Lučić učestvovao u radu tematske sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

23.2.2021

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić istakao je da je stepen ravnopravnosti polova i inkluzivnosti u jednom društvu direktno proporcionalan stepenu ekonomskog i društvenog prosperiteta tog društva. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine ulaže kontinuirane napore u tom smislu, putem Agencije za ravnopravnost polova BiH.  Na sjednici je prezentovan Izvještaj o poštovanju  i stanju ženskih  prava u Bosni i Hercegovini kao i Izvještaj o dosadašnjim benefitima od usvajanja Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini. Analizirno je  trenutno stanje, kao i izazovi u provođenju ovog Zakona u svjetlu brojnih i zahtjevnih obaveza koje nas očekuju i koje treba realizovati za vrijeme mandata ovog uvaženog tijela. Između ostalog to su: izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, usaglašavnjem sa najnovijim Direktivama Evropske komisije, provodjenje Preporuka Komiteta UN za praćenje provodjenja Konvencije Ujedinjenih nacija za sprečavanje svih oblika diskriminacije nad ženama  i izvještavanje i posjeta eksperata Savjeta Evrope koji prate provođenje Istanbulske konvencije, takozvanog “GREVIO-komiteta”.

Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice je od vitalnog značaja savezništvo, podrška, objektivna kritika i kreativan doprinos Zajedničke komisije za ljudska prava u  zajedničkoj borbi za ravnopravnije društvo.  Kao što je prirodno partnerstvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice sa civilnim sektorom tako je i partnerstvo sa zakonodavnom vlašću odnosno  donositeljicama i donosiocima političkih odluka, direktno izabranim od građanki i građana –  opredjeljenje, neminovnost i prava formula za stvarne pomake u ovoj oblasti.