Saopćenja

Ministar Lučić – Sporazum sa vjerskim zajednicama i crkvama

22.12.2020

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić potpisao je danas Sporazum o implementaciji infrastrukturnih projekata sa crkvama i vjerskim zajednicama u BiH, čija je vrijednost 1,387.000 KM. Riječ je o udruženim sredstvima za 2019. i 2020. godinu koja je za ovu namjenu odobrila Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH. Ovim Sporazumom je obuhvaćeno 59 projekata. Za Srpsku pravoslavnu crkvu odobreno je 29 projekata u vrijednosti 555.750 KM, za Katoličku crkvu odobrena su 24 projekta u vrijednosti 625.000 KM i za Islamsku zajednicu 6 projekata u vrijednosti 206.000 KM.

Sporazum su potpisali i predsjednik Komisije Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković.

Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH je ranije putem javnog poziva odobrila projekte u iznosu od 4.402.000 KM (udružena sredstva za protekle dvije godine). Ukupno je odobreno 135 projekata u 71 opštini i gradovima i Brčko distriktu za pomoć izbjeglim i raseljenim licima, vjerskim zajednicama i crkvama.

Ministar Lučić, ovom prilikom, zahvalio se svim članovima Komisije i direktoru Fonda za povratak BiH  jer su zajedno i predano radili u proteklom periodu kako bi se u najkraćem roku realizovalo potpisivanje Sporazuma sa gradonačelnicima i načelnicima, vjerskim zajednicama i crkvama kako bi sredstva postala operativna i kako bi se što prije pristupilo implementaciji projekata.