Saopćenja

Ministar Lučić potpisao Sporazum o saradnji sa gradonačelnicima i načelnicima gradova i opština i Brčko distrikta

16.12.2020

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić  potpisao je  Sporazum o saradnji za 2019. i 2020. godinu za realizaciju projekata obnove i izgradnje  komunalne i socijalne  infrastrukture i  elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici. Sporazum su potpisali i načelnici i gradonačelnici  opština i gradova u Republici Srpskoj, FBiH i Brčko distriktu čiji su projekti odabrani na javnom pozivu Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.Ministar Lučić izrazio je zadovoljstvo da su ugovori potpisani i da će se sredstva raspodijeliti kroz projekte koji će omogućiti bolje i humanije uslove za život izbjeglim i  raseljenim osobama i izrazio nadu da će grant sredstva za ovu kategoriju stanovinštva sledeće godine biti veća. 

Komisija za izbjeglice i raseljena lica  BiH  zaprimila je  i evedentirala  842 projektna prijedloga (391 prijava). Ukupno tražena sredstva za kandidovane projekte iznosila su 55,87 miliona KM.

Na sjednici Komisije  koja je održana 24.11.2020. godini donesena je  odlukua o izboru projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije povratnicima  u Republici  Srpskoj, FBiH i Brčko distriktu.  Riječ je o udruženim sredstvima za  2019. i 2020. godinu u ukupnom iznosu od 4.402.000 KM za 135 projekata u 71 opštini i gradovima i Brčko distriktu.Za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture odobren je  je 71 projekat u iznosu od 2.841.890 KM.

Za projekte elektrifikacije stambenih objekata na prostorima gdje žive raseljene osobe i izbjeglice odobreno je 5 projekata u 4 opštine u ukupnom iznosu od 172.630 KM.

Za projekte socijalne infrastrukture (vjerske zajednice i objekti ) odobreno je ukupno 59 projekata u ukupnom iznosu 1.387.480 KM.