Saopćenja

MEĐUNARODNI DAN LjUDSKIH PRAVA

10.12.2020


Danas obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembar, kada je potpisana Opšta deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima 1948. godine. Tada je prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost.  Sva ljudska bića rađaju se  slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i zato  smo kao  pojedinci ali i  članovi  društva dužni unapređivati i promovisati prava i slobode i  naprednim mjerama osigurati njihovo poštovanje. U svijetu je proteklih 20 godina došlo do  napretka u unapređenju ljudskih prava u određenim oblastima, ali i dalje smo svjedoci da se ljudska prava svakodnevno  krše čak  i u razvijenim demokratijama. 
Epidemija Kovid-19  ostavila je negativne posljedice na stanovništvo tako da uočavamo mnogo slučajeva socijalne diskriminacije koji pružaju ozbiljan razlog za zabrinutost u BiH. Posebno su povećani izazovi koji se odnose na zadržavanje posla, obrazovanje i  pristup zdravstvenim uslugama.
Tu su i izazovi sa kojim se suočava romska zajednica, jer  i dalje  romska djeca imaju nisku stopu upisa u srednje škole i na univerzitete, a veliki broj djece napušta školu. 
Žene se suočavaju sa nejednakim pristupom tržištu rada, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, a pored toga,  češće su izložene nasilju i iskorištavanju nego muškarci.
 Povratnička populacija i dalje ima poteškoće u ostvarivanju prava vezanim za tržište rada, socijalna davanja i zdravstvenu zaštitu, a veliki  je broj izbjeglica koje još nisu riješile svoje stambeno pitanje. 
Osobe s invaliditetom imaju problem  u pristupu obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj i  zdravstvenoj zaštiti. Još uvijek većina javnih zgrada i institucija, kao i infrastruktura javnog prevoza, nisu pristupačni osobama s invaliditetom. 
U cilju osiguranja direktne podrške na promociji i zaštitie ljudskih prava za različite kategorije ranjivih grupa tokom 2020. godine osigurana su grant sredstva, kao podrška radu,  Međureligijskom vijeću, organizaciji Crvenog krsta/križa, Jevrejskoj zajednici, a u toku je i realizacija grant sredstava  koja su namjenjena za promociju za ljudska prava , integraciju Roma , projekte nacionalnih manjina, porodice nestalih osoba, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovine ljudima , podrška lokalnim zejdnicama za projekte sa iseljeništvom. Ministarstvo   nastoji da sva pitanja i probleme sa kojima se suočavaju ranjive grupe  održi u fokusu, te pomaže   brojnim  institucijama,  u skladu sa njihovim obavezama i nadležnostima,   da kreiraju i realizuju efikasnije programe koji će podržati  ugrožene kategorije stanovništva. 
U skladu sa mogućnostima i budžetom,  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pruža direktnu pomoć loklanim zajednicama i organizacijama civilnog društva da  realizuju različite programe posvećene  poboljšanju ljudskih prava .
Ovom prilikom svim građanima BiH čestitam Međunarodni dan ljudskih prava da zajedno unapređujemo društvo i  podižemno svijest o ovom važznom globalnom pitanju. Takođe svim zaposlenim u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice uz čestitke se zahvaljujem na dosadašnjoj uspješnoj saradnji. Zajedno ćemo nastaviti da radimo na unapređenju, promociji i poštovanju ljudskih prava i sloboda  kroz zakonske akte.