Saopćenja

Sjednica Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH

24.11.2020

Na sjednici Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH donesena je odluka o raspodjeli sredstava iz 2019. i 2020. godine u iznosu od 4.402.000 KM. Sredstva su odobrena po javnom pozivu i namijenjena  su za pomoć povratnicima u Republici Srpskoj, FBiH i Brčko distriktu, dok će dio biti izdvojen za obnovu vjerskih objekata. Od ukupno obrađena 653 zahtjeva, odobrena su 133  i to u 73 opštine: 367 u Federaciji BiH, 339 u Republici Srpskoj i u Brčko distriktu 7.

Najviše zahtjeva za raspodjelu sredstva bilo je u vezi komunalne infrastrukture i drugih segmenata održivog povratka. Po javnom pozivu zahtjevi su za gotovo 56 miliona KM nadmašili raspoloživi novac. Odluka Komisije je značajna za opštine aplikante, gradove, vjerske institucije i pojednice.

Ministar Lučić je izrazio želju da ovaj grant resornog ministrstva  bude i veći kako bi se udovoljilo potrebama najugroženijih kategorija.