Saopćenja

Ministar Lučić – predstavnica UNDP-ija u BiH Steliana Nedera

20.11.2020

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić razgovarao je sa predstavnicom UNDP-a u BiH  Stelianom Nedera o  zajedničkim projektima na kojima zajedno rade Ministarstvo i UNDP. Između ostalog,  jedan od projekata je i „Dijaspora za razvoj“  u koji su  uključeni i Ambasada Švajcarske i IOM.  Imajući u vidu da se Republika Srpska povukla iz ovog projekta 2018. godine ministar Lučić je naglasio da je potrebno razgovarati sa predstavnicima nadležnih institucija Republike Srpske  i  kroz uspostavljanje Radne  grupe i dijalog  doći do zadovoljavajućih rješenja za sve strane uključene u ovaj proces.  

Ministar Lučić je takođe predstavnike UNDP-ija  upoznao i sa aktivnostima koje Ministarstvo preduzima kada je u pitanju stanje ljudskih prava, jer je ovo pitanje jedan od prioriteta Ministarstva, i zahvalio im se na pomoći i podršci koju su ponudili  kroz monitoring, edukaciju i izvještavanje.