Saopćenja

Ministar Lučić: Neophodno prevazići prepreke na putu ka EU

13.11.2020

Ministar za ljudska prava  i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić razgovarao je sa delegacijom Evropske komisije koju je predvodila zamjenica šefa Delegacije EU u BiH  Ekaterina Dorodnova. Na dnevnom redu bile su dvije vrlo značajne i aktuelne teme: izmjena i dopuna Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH i izrada novog Zakona o žrtvama torture rata. Učesnici sastanka su se složili  da je neophodno  preduzeti korake u BiH kako bi se prevazišle prepreke na putu evroatlanskih integracija i kako bi BiH postala član evropske prodice. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ima vrlo značajnu ulogu u tom procesu.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o obudsmenu za ljudska prava BiH,  ministar Lučić  je rekao da će Ministarstvo  u skorije vrijeme dati odgovor na  dopis EK po ovom pitanju, ali uzimajući u obzir sve predloge i sugestije svih relevantnih strana koje su uključene u ovaj proces. Lučić je podsjetio da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu BiH bio u parlamentarnoj proceduri proteklih nekoliko godina i da je odbijen od strane predstavnika Republike Srpske  jer nisu uvaženi njihovi zahtjevi.

Što se tiče Zakona o žrtvama torutre rata bitno je naglasiti da Republika Srpska ima svoj Zakon, dok takav Zakon ne postoji na nivou Federacije BiH, već samo u nekim kantonima, tako da je potrebno naći odgovorajuća rješenja koja bi zadovoljila sve strane.