Saopćenja

Lučić – Švraka o zaštiti raseljenih i povratnika

5.10.2020

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić razgovorao je sa članom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH i glavnim tužiocem Republike Srpske Mahmutom Švrakom o evidentiranju i procesuiranju incidenata u kojima su oštećeni raseljeni i povratnici.

Na sastanku je razmotreno dosadašnje stanje u oblasti bezbjednosti raseljenih lica i povratnika, koje Ministarstvo predstavlja u okviru izvještaja o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Za potrebe ovog izvještaja, VSTS je do sada dostavljao informacije o pojedinim krivičnim djelima, ali i potvrdio da ne raspolaže tačnim podacima o djelima na štetu raseljenih i povratnika, s obzirom na to da sudovi i tužilaštva ne vode evidenciju prema kategorijama oštećenih.

Predstavnik VSTS je iskazao spremnost za rješavanje oba pitanja, te na osnovu prethodnih iskustava u ovoj problematici ponudio načine za realizaciju ovih aktivnosti.

U skladu sa navedenim, zaključeno je da će Ministarstvo uputiti zahtjev VSTS-a za uvođenje posebne oznake predmeta u kojima su oštećeni raseljeni i povratnici kako bi se došlo do tačnih podataka o broju i načinu procesuiranih incidenata /prijava/.

Ministarstvo će pokrenuti inicijativu i uputiti dopis prema glavnom tužiocu Federacije BiH, glavnom tužiocu Republike Srpske, te glavnom tužiocu Tužilaštva Brčko distrikta, u smislu poklanjanja veće pažnje u istraživanju motiva i procesuiranju napada na povratnike i raseljene, kao i na njihovu imovinu.

S obzirom na postojanje zakonskog okvira koji pruža mogućnost posebne zaštite ove kategorije građana, učesnici sastanka su saglasni da će se realizacijom navedenih aktivnosti postići veći stepen bezbjednosti, te smanjiti broj napada na raseljene i povratnike i njihovu imovinu.