Saopćenja

Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH održala Konstitutivnu i Prvu redovnu sjednicu

30.9.2020

U Sarajevu je u utorak 29.09.2020. godine održana Konstitutivna i Prva redovna sjednica Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH. 
Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 30.06.2020.godine, imenovani su članovi Komisije u sastavu:
1. Miloš Lučić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH
2. Dževad Mahmutović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH
3. Davor Čordaš, delegat Kluba hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske
4. Josip Jerković, potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda
5. Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH
6. Mato Jozić, ministar pravde u Vladi Federacije BiH
7. Marko Aćić, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske
8. Dragan Štrbac, v.d. zamjenika direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske
9. Sead Šadić, glavni koordinator Vlade Brčko distrikta

Na konstitutivnoj sjednici za predsjednika Komisije izabran je Davor Čordaš, a za zamjenike predsjednika Marko Aćić i Dževad Mahmutović. Usvojen je i Poslovnik o radu Komisije, nakon čega je održana i Prva redovna sjednica Komisije na kojoj je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2019. i 2020. godinu. Usaglašen je i tekst Javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije, na područjima na kojima žive raseljena lica i povratnici.

Ukupna raspoloživa sredstva za 2019. i 2020. godinu iznose 4.402.000 KM i biće raspoređena na prioritetne projekte prema iskazanim potrebama nakon pristiglih prijava po Javnom pozivu. Objavljivanje Javnog poziva očekuje se u narednih nekoliko dana.

Na sjednici je razgovarano i o dosadašnjim rezultatima i dinamici projekata čija je realizacija u toku, te iskazana opredijeljenost za efikasniji pristup rješavanju raseljeničkih i povratničkih problema.