Saopćenja

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu minstara Miloš Lučić razgovarao je danas sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Metjuom Fildom.

18.9.2020

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu minstara Miloš Lučić razgovarao je danas sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Metjuom Fildom. Britanska ambasada već ima dugu  i uspešnu tradiciju saradnje sa Ministarstvom koja će biti nastavljena i u budućnosti. Ministar Lučić informisao je ambasadora Filda da je fokus njegovog rada na rješavanju pitanja izbjeglih i raseljenih lica u BiH kroz projekte CEB2 i RSP, ali da se moraju riješiti  i pitanja onih koji nisu obuhvaćeni ovim projektima. Zbog toga je ministar Lučić naložio reviziju spiska izbjeglih i raseljenih lica u BiH kako bi se stekao tačan uvid koliko je osoba riješilo svoj status, odnosno koliko osoba još nije riješilo ovo pitanje. Britanski ambasador obećao je da će pomoći  u rješavanjeu ovog važnog problema. Razgovaralo se i o pitanjima nasilja u porodici gdje je zaključeno da se mora raditi na podizanju svijesti u BiH  kako bi se ovaj problem riješio i pružila sva potrebna pomoć i podrška žrtvama nasilja. Ministar Lučić i ambasador Fild složili su se da je potrebno uložiti maksimalne napore da se riješi pitanje pronalaska preostalih nestalih osoba u BiH kako bi i žrtve i porodice pronašle svoj mir. Sloboda medija kao jedna od osnovih sloboda svakog demokratskog društva mora biti zagarantovana jer samo slobodni i nezavisni mediji mogu uticati i dati svoj doprisnos u razvoju BH društva,   rečeno je takođe na sastanku. Ministar Lučić cijeni i zahvaljuje ambasadi Velike Britanije koja je ponudila svu  praktičnu i političku podršku i pomoć Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.