Saopćenja

Ministar Lučić sa delegacijom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta

15.7.2020

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić razgovarao je danas sa delegacijom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta o dosadašnjoj, ali i unapređenju buduće saradnje. Crveni krst kao i mnoge druge humanitarne organizacije je u nadležnosti Ministarstva koje  svake godine iz svog budžeta izdvaja grant Društvu CK u iznosu od 150.000 KM.

Imajući u vidu da je Društvo CKBiH bilo intenzivno uključeno u sve aktivnosti vladinog i nevladinog sektora tokom pandemije koronavirusa, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je sa Društvom CK BiH potpisalo Memorandum o saradnji s ciljem poboljšanja saradnje na planu pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovnika u Bosni i Hercegovini.

Ministar Lučić je istakao da će se  i u budućnosti  tražiti  rješenja kako bi se  povećao iznos sredstava koji će biti uplaćivani Crvenom krstu jer su oni jedna od ključnih humanitarnih organizacija u pružanju pomoći kako izbjeglicama i  raseljenim licima, tako i svim drugim kategorijama stanovništva kojima je pomoć potrebna.