Saopćenja

Ministar Lučić prisustvovao sjednici Odbora za Rome pri Savjetu ministara

13.7.2020

Danas je održana 15. sjednica Odbora za Rome pri Savjetu ministara kojoj je prisustvovao i Ministar za ljudska prava i izbjeglice Miloš Lučić. Predsjedavajući Odbora Dervo Sejdić upoznao je ministra Lučića sa aktuelnim problemima sa kojim se suočava romska populacija u Bosni i Hercegovini,  koja je vodeća država u regionu kada je u pitanju proces zbrinjavanja  Roma.

Do sada je izgrađeno 1000 stambenih objekata za smještaj  oko 25.000 članova romske zajednice. Najizraženiji problemi su i dalje obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje i diskriminacija. Ministar Lučić je istakao da je potrebno ponuditi  kvalitetne inicijative i rješenja da bi se uspješno i sistemski rješavali prolemi romske populacije u Bosni i Hercegovini. 

Neophodna je saradnja institucija svih nivoa vlasti sa predstvnicima romskih udruženja kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života i kako bi se lakše uključili u sve tokove BH društva.