Saopćenja

Ministar Lučić u posjeti mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu

17.6.2020

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić posjetio je mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma. Razgovarano je o obnovi vjerskih objekata u Federaciji BiH. Mitorpolit dabrobosanski Hrizostom upoznao je ministra Lučića da su priorteti za obnovu vjerski objekti u Visokom,  Kupresu i Travniku i manastir Udrim iz 13. vijeka u Zavidovićima. Sagovornici su razmatrali i položaj i prava Srba u FBiH.Ministar Lučić obećao je da će intenzivirati saradnju sa Dabrobosanskom mitropolijom i pomoći u skladu sa svojim ovlašćenjima i mogućnostima. Posebno je bilo riječi o formiranju mješovite Komisije za sprovođenje državnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve  potpisan 2007. godine.

Ukazano je na hitnu potrebu formiranja ove komisije koja bi radila na primjeni i sprovođenju sporazuma. Ministarstvo će nastaviti da podržava rad i  aktivnosti Međureligijskog vijeća BiH kroz dijalog kao ključ razumijevanja, pomirenja i izgradnje bolje budućnosti za sve.