Saopćenja

Ministar Lučić razgovorao sa ambasadorima Njemačke i Francuske

11.6.2020Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić razgovorao je danas sa ambasadorima Njemačke i Francuske  Margaret Uber i Gijomom  Rusonom o rješavanju pitanja izbjeglih i raseljenih lica u BiH, kao i o pitanjima stanja ljudskih prava, posebno najranjivijih i najugroženijih kategorija.  Stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica, kao i zatvaranje kolektivnih centara u BiH osnovni su  prioriteti  ministra  Lučića,  koji  je podsjetio sagovornike da je u toku implementacija Regionalnog Stambenog Programa u okviru koga je do sada izgrađeno 1600 stambenih jedinica, a do kraja 2022. godine planirana je izgradnja još toliko.  Sve stambene jedinice u okviru ovog programa ostaju u vlasništvu lokalnih zajednica. Što se tiče pitanja stanja ljudskih prava u BiH  istaknuta je potreba jačanja  borbe protiv diskriminacije, posebno kada su u pitanju najugroženije kategorije kao što su osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, LGBT populacija i ostali,  kako bi se poboljšao njihov ekonomsko socijalni status. Ministarstvo za ljudska prava i  izbjeglice nastaviće da radi na izvršavanju međunarodnih obaveza BiH iz domena međunarodnih konvencija. Takođe intenzivno će sarađivati sa vjerskim zajednicama, posebno u kontekstu značaja Međureligijskog vijeća BiH. Ministar Lučić je upoznao ambasadore da je tokom pandemije KOVID19 ministarstvo kroz  saradnju sa Crvenim Krstom BiH kao i entitetskim institucijama koordiniralo podršku manjinama i ostalima najranjivijim  kategorijama. 

Kada je riječ o humanitarnom aspektu  migranata koji se nalaze u BiH naglašena je potreba da im se obezbijede humani uslovi za život i sva neophodna pomoć. Ministar Lučić i ambasadori su se složili da je neophodno osigurati dodatnu pomoć za sigurne kuće u BiH.