Saopćenja

Borovac: BiH ima stabilan bezvizni režim

26.6.2019

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac danas je u Neumu, u okviru završnog okruglog stola o temi “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji”, rekla kako je bezvizni režim u BiH stabilan s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina uspostavila efikasan, funkcionalan i održiv sistem prihvata i reintegracije bh. državljana koji se u našu zemlju vraćaju po osnovu potpisanih sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije.
Time je Bosna i Hercegovina odgovorno pristupila realizaciji preuzetih obaveza po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, naročito u kontekstu osiguravanja ponovnog prihvata naših građana koji su prekršili evropske migracione propise. 

Borovac je tom prilikom istakla kako je kroz Projekat “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji”, koji je Ministarstvo provelo sa entiteskim nadležnim institucijama i Brčko distriktom te sa 21 lokalnom zajednicom, urađena Strategija za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2019.-2022. godina.

-Nova Strategija i Akcioni plan osiguravaju da se povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji omogući dalja reintegracija u lokalnim zajednicama kroz stambenu i finansijsku podršku, kao i svaki drugi vid pomoći. Realizujući ovu obavezu u BiH je uspostavljen jak i održiv sistem koordinacije i odgovornosti nadležnih institucija od državnog do lokalnog nivoa, sa uređenim pravnim i finansijskim okvirom – rekla je Borovac.

O ostvarenom napretku Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti dovoljno govori činjenica da je prije nekoliko godina pojam readmisije bio nepoznanica, naročito na lokalnom nivou gdje uopće nisu postojali kapaciteti za prihvat i smještaj readmisiranih osoba, a danas je u Bosni i Hercegovini na raspolaganju Readmisioni centar Salakovac kod Mostara, kao i 45 obnovljenih i opremljenih stanova u 21 lokalnoj zajednici.

Realizaciju ovog projekta finansirala je Vlada Švicarske Konfederacije i nevladina organizacija CRS. Učešće na današnjem skupu uzeli su predstavnici Ministarstva sigurnosti, te lokalnih zajednica ukljuenih u ovaj proces, kao i domaće i međunarodne nevladine organizacije koje se bave pitanjima readmisiranih osoba.