Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Sarajevo, četvrtak, 20. 6. 2019. godine – 11:00 sati - Druženje sa korisnicima Regionalnog stambenog programa na Svjetski dan izbjeglica

19.6.2019

Svjetski dan izbjeglica 20. juni ove godine bit će posvećen korisnicima Regionalnog stambenog programa (RSP) u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa Delegacijom Evropske Unije u BiH (DEU), UNHCR-om i OSCE-om organizuje druženje sa korisnicima RSP-a koje će se održati u zgradi Delegacije Evropske unije u Sarajevu, Skenderija 3a, u vremenu od 11:00 do 12:00 sati. 

Bit će to prilika da se u prisustvu predstavnika donatora, domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, kao i NVO-a uključenih u provedbu Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru RSP-a u BIH, kroz druženje sa korisnicima predstave rezultati održivog povratka i re/integracije u BiH, ali i da „iz prve ruke“ saznamo kako je RSP promjenio njihove živote.

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu u Bosni i Hercegovini će do kraja 2021. godine biti obezbjeđene ukupno 3.202 stambene jedinice za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada su završene 873 stambene jedinice: 624 kuće, 229 stanova i 20 paketa građevinskog materijala. Do kraja 2019. godine planirana je isporuka još 700 stambenih jedinica, dok je završetak preostalih 1.629 predviđen tokom perioda 2020–2021. godine. 

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB). 

Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

Program druženja sa korisnicima Regionalnog stambenog programa na Svjetski dan izbjeglica