Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Konferencija za medije povodom održavanja ''11. Dani BHAAAS u Bosni i Hercegovini''

14.6.2019

Utorak (18.06.2019.godine) u 11.00 sati 
Press sala Vijeća ministara BiH (sala 3/2 u zgradi Parlamentarne skupštine BiH) 

Povod održavanja press-konferencije je najava predstojećih “11. Dana BHAAAS-a u BiH” koji će se održati od 20. do 23. juna 2019. godine u hotelu Novotel Sarajevo Bristol, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Na ovaj način nastavlja se plodonosna saradnja Ministarstva i Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti koja je u posljednje vrijeme dodatno intezivirana u oblasti prenosa znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu. 

Ovaj jedinstveni naučni skup u BiH i regiji pruža idealnu priliku za povezivanje eksperata iz SAD i šire sa stručnjacima u BiH i regiji, kao i razmjenu znanja i iskustava. “Dani BHAAAS-a” su se tokom godina etablirali kao najveći naučno-umjetnički skup u regiji Zapadnog Balkana, a ove godine planirano  je učešće preko 200 predavača, održavanje 16 naučnih simpozija i 4 kulturna događaja. 

Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS) je najveća organizacija naučne dijaspore iz BiH. Ova volonterska, neprofitna, nevladina, multietnička i multikulturalna organizacija ima za cilj razmjenu znanja i naučnih iskustava između stručnjaka u BiH i stručnjaka porijeklom iz BiH u Sjevernoj Americi – SAD i Kanadi. Misija BHAAAS-a je razvoj nauke i umjetnosti u iseljeništvu, te uspostava veza između naučnika, umjetnika i profesionalaca porijeklom iz BiH u Sjevernoj Americi i izgradnja mostova saradnje sa BiH. 

Za dodatna pitanja možete kontaktirati Ismu Stanić, šeficu Odsjeka za privrdednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju, putem telefona 033/703-970 ili e-maila Isma.Stanic@mhrr.gov.ba.