Saopćenja

Informacija o radu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vrijeme održavanja Godišnjeg sastanka guvernera EBRD-a u Sarajevu

26.4.2019

Poštovani, 

u periodu od 29. aprila do 10. maja 2019. godine dio uposlenika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine neće raditi zbog ustupanja kancelarija za potrebe održavanja sastanka guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Sarajevu.

Navedeno se odnosi na uposlenike Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice čije su kancelarija smještene u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, na adresi Trg BiH broj 3.

Istovremeno neće biti izmjena u radu kada je riječ o organizacionim jedinicama Ministarstva smještenim na drugim lokacijama, kao što su: Kabinet ministrice, regionalni centri Ministarstva u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli te Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac i Readmisioni centar u Mostaru.

U cilju osiguranja prijema redovne pošte u navedenom periodu, Protokol Ministarstva bit će smješten u kancelariji broj 7, na visokom prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine.