Saopćenja

Ministri Borovac i Chernysh razmijenili iskustva u rješavanju problematike interno-raseljenih osoba

31.10.2018

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegivine Semiha Borovac održala je sa sastanak sa delegacijom Ministarstva za privremeno okupirane teritorije i interno raseljene osobe Ukrajine na čelu sa ministrom Vadym-om Chernysh-em.

Tokom sastanka ministrica Borovac je iznijela podatak da je u periodu od 1992. do 1995. godine oko 2,2 miliona Bosanaca i Hercegovaca napustilo svoje domove, od čega ih se oko 1,2 miliona iselilo u 100 zemalja svijeta, a oko milion su bili interno raseljeni. Naglasila je kako je povratak na prijeratne adrese težak i dugotrajan proces navodeći da se naša zemlja i danas bori sa posljedicama rata. O tome svjedoče podaci da u BiH i danas ima oko 98.000 interno raseljenih osoba te 120 kolektivnih centara u kojima živi više od 7.000 građana.

Razmijenjena su pozitivna iskustva naše zemlje naročito u pogledu povrata imovine gdje BiH u svijetu predstavlja pozitivan primjer jer je povrat imovine izvršen u gotovo stopostotnom procentu. Razgovarano je i o iskustvima saradnje sa međunarodnim partnerima, načinu traganja za nestalim osobama, međukulturalnom dijalogu...

Dogovoreno je da će saradnja između ova dva ministarstva biti intezivirana na tehničkom nivou te je najavljena posjeta uposlenika Ukrajinskog ministarstva Sarajevu u cilju primjene pozitivnih iskustava iz naše zemlje i regiona u Ukrajini.