Saopćenja

Konferencija “Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu”

14.6.2018

Skupu je prisustvovalo preko 100 učesnika, koji su uključivali predstavnike organizacija iseljeništva Bosne i Hercegovine i  uspješne pojedince, predstavnike ambasada u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, institucija na državnom i entitetskom nivou, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

"Ne smije se propustiti prilika da jedni drugima pružimo ruku i dokažemo kako je saradnja Bosne i Hercegovine i dijaspore od obostranog interesa", naglasila je u svom uvodnom obraćanju Ministrica Semiha Borovac.

Obraćanje Ministrice možete pogledati ovdje:
http://dijaspora.mhrr.gov.ba/wp-content/uploads/2018/06/Obracanje-Konferencija-dijaspora-juni-2018-2-1.pdf

Tokom Konferencije učesnici su aktivno ukazivali na značaj uloge dijaspore u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini kroz učešće u kreiranju javnih politika, investiranju, prenosu znanja, i naglasili značaj saradnje sa jedinicama lokalne samouprave.

Drugog dana konferencije održana je radionica za predstavnike iseljeništva na temu „Umrežavanje dijaspore i međusobna komunikacija” i “Finansiranje organizacija dijaspore u zemljama prijema”.

Konferencija je organizirana u okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.

FOTO: UNDP BiH (Imrana Kapetanović)