Saopćenja

Borovac i Wood o prilivu migranata u BiH

22.5.2018

 Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac sastala se danas sa Richardom Woodom, šefom Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) i njegovim saradnicima koji su pozdravio koordinirane aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa novonastalom situacijom nakon priliva većeg broja migranata u našu zemlju.

Primarna tema ovog radnog sastanka bila je aktuelna situacija vezana za migrante koji borave u našoj zemlji u smislu mjera koje su već poduzete kako od strane institucija vlasti tako i od međunarodnih partnera sa fokusom na smještaj migranata koji su izrazili namjeru za azil u Izbjegličkom i Readmisionom centru u Salakovcu. Naglašeno je da se za dalje aktivnosti na ovom planu očekuje i podrška Evropske unije.

Ministrica Borovac je potcrtala kako je ustupanjem dijela Izbjegličkog i Readmisionog centra u Salakovcu za potrebe smještaja osoba koje su izrazile namjeru ili podnijele zahtjev za azil ostvaren primarni cilj, a to je njihovo humano zbirnjavanje u našoj zemlji. Navela je kako osobe u centrima u Salakovcu imaju pored smještaja osigurana i dva topla obroka dnevno, higijenske uvjete, na raspolaganju im je i tim prevodilaca kao i psiho-socijalna podrška od strane nevladinih partnera dok još nije riješeno pitanje primarne zdravstvene zaštite.

Također, ministrica je najavila kako će uskoro u organizaciji Ministarsta sigurnosti i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uskoro biti organizirana regionalna konferencija na kojoj će biti razmotren problem migracija i insistirano na zajedničkim mjerama za njegovo rješavanje gdje se očekuje i pomoć i podrška Evropske unije kroz aktiviranje mehanizma za rješavanje problema migranata u regionu.