Saopćenja

Borovac primila u nastupnu posjetu egipatsku ambasadoricu El Bishlawy

5.4.2018

Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, primila je danas u nastupnu posjetu novoimenovanu ambasadoricu Arapske Republike Egipat u našoj zemlji Halu El Bishlawy. 

Tokom razgovora istaknuto je kako su Bosna i Hercegovina i Egipat prijateljske zemlje koje su izgradile kvalitetnu saradnju naglašavajući kako ima prostora da ta saradnja bude još obimnija i intenzivnija u narednom periodu, a u interesu obje zemlje. 

U fokusu  razgovora bila je primjena međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava kao preduslova razvoja demokratije i napretka društva u cjelini. 

Ambasadorica El Bishlawy je naglasila kako njena zemlja ulaže značajne napore da se zaštita ljudskih prava osigura u svim sferama života. Također, ona je najavila i značajnije aktivnosti na planu jačanja saradnje između Bosne i Hercegovine i Egipta u oblasti kulture i obrazovanja, ali i razmjene iskustava u pogledu promocije i zaštite ljudskih prava.