Saopćenja

Borovac i Hagelberg potpisali sporazum vrijedan 2,9 miliona KM

21.2.2018

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg danas su u Sarajevu potpisali Posebni sporazum za podršku provođenju programa FIGAP II. (2018.-2021.) vrijedan 14 miliona švedskih kruna, odnosno oko 2,9 miliona KM namjenjenih realizaciji Gender akcionog plana BiH i Zakona o ravnopravnosti spolova u našoj zemlji. 

Ministrica Borovac je ovom prilikom istaknula da Kraljevina Švedska predstavlja jednog od najznačajnijih donatora i partnera izrazivši zahvalnost nesebičnoj finansijskoj podršci, koja će uz kontribucije države Bosne i Hercegovine doprinijeti punoj implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, a time i principa ravnopravnosti spolova, koji je jedan od preduslova za poštivanje ljudskih prava i veoma značajan korak naprijed u procesu Evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

- Doznačenim sredstvima Švedske vlade osigurati ćemo podršku osobama koje su zbog svog spola na marginama našeg društva, prije svega žrtvama nasilja u porodici i dugotrajno nezaposlenim ženama te će posebna pažnja biti posvećena učešću što većeg broja muškaraca u aktivnostima u oblasti ravnopravnosti spolova – kazala je Borovac. Jednako učešće žena u društvu predstavlja osnovu za prosperitet i ekonomski razvoj društva u cjelini. 

- Pitanjima rodne jednakosti treba dati veći politički prioritet u BiH, a inicijative za  ekonomsko osnaživanje žena i devojaka su hitne - smatra ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg. 

Aktivnosti u okviru FIGAP II doprinijet će stvaranju boljih socio-ekonomskih uslova za žene i muškarce, unaprjeđenju njihove kvalitete života kroz snažniju saradnju institucija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, organizacija civilnog društva te akademske zajednice. 

Potpisivanju Posebnog sporazuma prisustvovale su direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Samra Filipović-Hadžiabdić te direktorice gender centara Federacije BiH i Republike Srpske Ana Ćuković i Mirjana Lukač.