Saopćenja

Borovac-Ademi: Jačati saradnju sa iseljeništvom

18.12.2017

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac danas se sastala sa makedonskim ministrom za dijasporu Republike Makedonije Edmondom Ademijem sa kojim je razgovarala o aktivnostima Bosne i Hercegovine na planu provedbe Politike saradnje sa iseljeništvom. Ovaj ministarski sastanak realiziran je u okviru Trećeg poslovnog foruma „Opštedruštveni dijalog u BiH – Sarajevo 2017“, a koji se održava u Sarajevu u organizaciji Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. 

- Bosna i Hercegovina predstavlja dobar primjer reguliranja odnosa sa iseljeništvom koji će slijediti i makedonske vlasti tokom naredne godine za kada je planirana izrada strateških dokumenata za uređenje pitanja saradnje sa našom dijasporom – naveo je ministar Ademi. 

Ministrica Borovac je istaknula kako Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH provodi niz aktivnosti na planu realizacije Politike saradnje sa iseljništvom navodeći da je počeo proces mapiranja dijaspoore u deset zemalja svijeta, kao i formiranje reprezentativnih tijela predstavnika našeg iseljeništva u zemljama prijema. Također, istaknut je i značaj potpisivanja memoranduma o saradnji sa 28 gradova i općina koje su se obavezale na provedbu Politike i jačanje veza sa bosanskohercegovačkim iseljeništvom. 

Na ministarskom sastanku je zajednički ocjenjeno kako su evropske integracije prioritet i put koji nema alternativu. Ademi je istaknuo kako Makedonija očekuje početak pregovora već na proljeće ističući kako se nada da će nedugo zatim i naša zemlja otvoriti proces pregovora o članstvu sa Evropskom unijom.