Saopćenja

Zdravstvena zaštita povratnika i raseljenih osoba

14.12.2017

Druga tematska sjendica o realizaciji Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII

Zdravstvena zaštita povratnika i raseljenih osoba
 
„Zdravstvena zaštita povratnika i raseljenih osoba“ tema je Druge sjednice posvećene tematskom razmatranju realizacije Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, a koja je danas počela u Tesliću. Organizator ovog dvodnevnog zasjedanja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH je Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Predstavništvom UNHCR-a u BiH.


Foto: OSCE

Dopredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i članica Odbora Vesna Švancer navela je kako osiguranje jednakog pristupa i obima prava na zdravstvenu zaštitu te kvalitetna zaštita povratnika i raseljenih osoba podrazumijeva i bržu provedbu Strategije za provedbu Aneksa VII. 

- Potrebno je još više raditi na svim nivoima vlasti kako bi se brže rješavali problemi povratnika i raseljenih osoba gdje je pitanje zdravstvene zaštite jedno od gorućih i iziskuje zakonsko rješenje – navela je Švancer. 

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac je u uvodnom obraćanju kazala da su ove tematske sjednice primjer kako o važnim pitanjima trebaju i mogu zajedno razgovarati predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima ističići da je to „model koji garantira i kvalitet rješenja, ali i uspjeh u njihovoj provedbi“. Potcrtala je kako povratnicima i raseljenim osobama treba osigurati jednakopravan pristup zdravstvenoj zaštiti te omogućiti prenos ili zadržavanje stečenih socijalnih prava.

- To je obaveza svih nas koji se bavimo povratkom i pitanjima od kojih povratak ovisi, a sigurna sam kako podrška naših partnera koje imamo u Delegaciji Evropske unije, OSCE-u, UNHCR-u, CRS-u i drugim organizacijama neće izostati, na čemu sam im veoma zahvalna – navela je Borovac. 

Mario Karamatić, drugi zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH je istaknuo da su povrede niza građanskih i socijalno-ekonomskih prava i danas zajednička sudbina mnogih rasaljenih osoba i povratnika ne samo u BiH nego i u cijeloj regiji. 

- Pravo na zdravstvenu zaštitu treba biti prioritet u riješavanju problema i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava raseljenih osoba i povratnika u BiH – poručio je Karamatić. 


Foto: OSCE

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je istaknuo kako Vlada FBiH i ovo ministarstvo kontinuirano ulažu napore za osiguranje što boljih uslova zdravstvene zaštite povratničke populacije.

- U tu svrhu Vlada FBiH od 2007. godine, a na inivijativu ovog ministarstva, godišnje izdvaja dva miliona KM kroz transfer za bolničko liječenje povratnika u RS – naveo je Ramić. 

Dmitry Iordanidi, šef Terenske kancelarije OSCE-a u Banjaluci je naveo kako se BiH suočava sa brojnim izazovima u oblasti zaštite ljudskih prava, uključujući i osnovno ljudsko pravo, pravo na zdravstvenu zaštitu za pripadnike i pripadnice najranjivijih kategorija stanovništva. 

- Povratnici i povratnice, raseljene osobe i Romi samo su neki među najugroženijim kategorijama. Nastavićemo pružati podršku institucijama vlasti u BiH kako bi se obezbijedio i unaprijedio pristup zdravstvenoj i ostalim mehanizmima zaštite osnovnih ljudskih prava u BiH, za sve osobe u stanju potrebe – naveo je Iordanidi.

Prema nedavnoj anketi koju su sproveli UNHCR i Unija za održivi povratak i integracije u BiH i kojom je obuhvaćeno više od 3.800 domaćinstava u 53 općine, blizu 30 posto povratnika i 11 posto raseljenih lica u BiH je navelo da nemaju zdravstveno osiguranje u općini u kojoj žive, već ga imaju negdje drugo. 

- Još više zabrinjava to što između 10 i 14 posto njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje. Ovakva saznanja zahjevaju da svi organi vlasti preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se poboljšao pristup raseljenih lica i povratnika zdravstvenoj zaštiti i drugim pravima u skladu sa Revidiranom strategijom za provedbu Aneksa VII – zaključila je Stephanie Woldenberg, oficir za međunarodnu zaštitu UNHCR-a.