Saopćenja

Konferencija Ministarstva i UNFPA: Borba protiv stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja

4.10.2017

Prošle su 22 godine od okončanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, ali žrtve seksualnog nasilja u ratnim sukobima još se suočavaju s visokim nivoom stigmatizacije u društvu, a postoji i pogrešan stav da je to problem prošlosti, dok se zapravo radi o pitanju sadašnjosti i budućnosti.

Istaknuto je to danas u Sarajevu na Konferenciji o ublažavanju stigmatizacije koju su organizirali Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, kada je predstavljen i Program ublažavanja stigmatizacije za BiH. 

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac ocijenila je da je potrebno mnogo otvorenije i s više vještina prići rješavanju pitanja stigmatizacije preživjelih žrtava, jer smatra da svi snose dozu odgovornosti za to, budući da se na vrijeme nije pristupilo destigmatizaciji.

- Nažalost, dozvolili smo da se pitanje žrtava torture u BiH ispolitizira što je rezultat da i nakon 22 godine od rata još  nemamo jedinstveno zakonodavstvo kada su u pitanju žrtve torture. To više nije pitanje ljudskih prava, nego se radi o ljudskosti i humanosti društva - stav je Borovac.

Najavila je i da se neće odustati od zakonskog reguliranja ove materije na državnom nivou da bi sve žrtve torture, među kojima su i tokom rata silovane žene, što je jedna od najbrojnijih kategorija žrtava, dobile jednaka prava zaštite u BiH.

Specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a za seksualno nasilje u konfliktu Pramila Patten pojasnila je da stigma i šteta koja nastaje kao njena posljedica ne nestaje, stoga neće izostati podrška za napore koji se u BiH čine da bi se ublažila stigmatizacija posebno kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žrtava torture.

- Razgovarala sam s djecom koja su rođena nakon silovanja u ratu u BiH, a jedna od njih, koja je danas djevojka, radi s drugom djecom. Žrtve iz BiH imaju brojne lekcije koje mogu podijeliti. Upoznala sam djecu iz drugih zemalja koja su rođena nakon silovanja njihovih majki što znači da je to univerzalni problem - dodala je Patten.  

Predstavnica UNFPA u BiH Dorina Bologa mišljenja je da je predugo bilo lakše promovirati prava žrtava izvan zemlje nego unutar nje, a ovi preživjeli žive u sramoti, marginalizirani su i zanemareni, ali sada će oni biti primjer kako se boriti za uspostavljanje kontrole nad vlastitim životom i moći će to učiniti uz pomoć integriranog pristupa tom pitanju.

Ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson istaknuo je da se u toku izrada plana kojim se nastoji pomoći preživjelim žrtvama seksualnog nasilja da prevaziđu samokrivnju te da se radi s njima i njihovim obiteljima, ali i zajednicama kako ih  okolina više na bi osuđivala nego pružila potrebnu podršku.

- Ovo je problem sadašnjosti i budućnosti jer zbog stigmatizacije mnoge žrtve ne govore o tome nego pate u tišini i prenose traumu na porodice i zajednicu, što postaje skriveni problem društva. Stoga rješenje stigmatizacije i pružanje ekonomske moći žrtvama omogućava ozdravljenje društva - zaključio je Ferguson.

Program ublažavanja stigmatizacije za BiH izrađen je na osnovu Ankete o stigmatizaciji osoba koje su preživjele seksualno nasilje u sukobu u BiH te konsultacije s građanima koju je UNFPA provela 2015. godine.