Saopćenja

Saopštenje za javnost povodom Međunarodne konferencije o starenju u Lisabonu, septembar 2017. godine

21.9.2017

Zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Predrag Jović prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji ministara pod nazivom „Stabilno društvo za sve generacije sa fokusom na duži životni vijek“, koja je održana u Lisabonu od 20. do 22. septembra u organizaciji Ekonomske komisije za Evropu Ujedinjenih naroda (UNECE) i Ministarstva rada, solidarnosti i socijalne sigurnosti Portugala.

Cilj Konferencije je bio sastanak ministara sa predstavnicima međunarodnih organizacija i civilnog društva, a kako bi razmijenili pozitivna iskustva o implementaciji Madridskog međunarodnog akcionog plana o starenju (MIPAA), sa naglaskom na zaštitu interesa starih osoba i uživanja prava koja im pripadaju. 

Aktuelne teme su bile isticanje povećane svijesti nosioca političkih funkcija, predstavnika medija i civilnog društva, kao i javnosti po pitanju starenja društva, te šire priznavanje i shvatanje doprinosa starih osoba u ukupnom ekonomskom razvoju svake države.

Na skupu je potpisana i Deklaracija ministara kojom su učesnici potvrdili svoje aktivno zalaganje na ispunjenju ciljeva Regionalne strategije o implementaciji Madridskog međunarodnog akcionog plana o starenju, a koja predstavlja uspješan nastavak ranije potpisanih deklaracija u Berlinu (2002.), Lionu (2007.) i u Beču (2012. godine).

U okviru održanih panel diskusija, učesnicima su se obratili predsjednik Republike Portugal H.E. Marcelo Rebelo de Sousa, zatim Jose Antonio Vieira da Silva, Ministar rada, solidarnosti i socijalne sigurnosti Portugala, ministri Austrije, Moldavije, Češke, Njemačke, Rusije, Francuske, Srbije, te brojni predstavnici međunarodnih organizacija, evropskih univerziteta i civilnog društva.