Saopćenja

Borovac-Hagelberg: Švedska spremna za aktivniji angažan na putu BiH ka EU

21.3.2017

Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg je tokom današnjeg sastanka sa državnom ministricom za ljudska prava i izbjeglice Semihom Borovac istaknuo kako oblast ljudskih prava, a prvenstveno rodna ravnopravnost i borba protiv rodno zasnovanog nasilja, predstavlja prioritet Švedske vlade, a time i njene vanjske politike. 

Ambasador Hagelberg je naglasio kako Švedska u kontinuitetu podržava BiH na putu ka Evropskoj uniji podsjetivši kako će njegova zemlja u okvirima Strategije o saradnji sa BiH za period do 2020. godine na godišnjem nivou u BiH ulagati 15 miliona eura. 

Pia Hallonsten, prva sekretarka Ambasade Švedske, je potcrtala kako posebno cijeni saradnju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa civilnim sektorom dodajući kako u tom smislu može poslužiti kao primjer drugim ministarstvima na svim nivoima vlasti u našoij zemlji. 

Istaknuta je i neophodnost da Bosna i Hercegovina što prije dobije strateške dokumente koji će dati ključna usmjerenja u postupanju u domenu ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije kao i sistemsko rješenje pitanja finansiranja sigurnih kuća u BiH.

Ministrica Borovac je navela kako se kroz davanje odgovora na upitnik Evropske komisije napravio svojevrsan presjek koji pokazuje značajne pomake u našoj zemlji na planu rodne ravnopravnosti. Naglasila je kako je pored zakonske izgrađena i institucionalna infrastruktura te osigurano finansiranje kroz Finansijski plan provedbe Gender akcionog plana, a u čijem finansiranju značajnu ulogu ima Vlada Švedske.