Saopćenja

Damir Ljubić ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH pimio je danas u svom uredu veleposlanika Republike Češke Tomasa Szunyoga

24.1.2013

Sarajevo, 23.01.2013. godine

Damir Ljubić ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH pimio je danas u svom uredu veleposlanika Republike Češke Tomasa Szunyoga. Tema razogovora je bila Terezinska deklaracijakoje je potpisnik i Bosna i Hercegovina,tokom sastanka veleposlanik je uručio ministru pozivnicu od strane ministra vanjskih poslova Češke za prisustvo na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Briselu u lipnju ove godine. Učesnici ove konferencije će biti sve zemlje potpisnice Terzinske deklaracije.
Ministar se zahvalio na pozivu i izrazio svoju podršku održavanju ove konferencije, i svim procesima koji su proizašli nakon potpisa Terazinske deklaracije.
Također je naglasio da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u skladu sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (koja je sastavni dio Ustava BiH i temeljnji dokument Vijeća Evrope), podržava sve aktivnosti usmjerene na povrat nepravedno oduzete imovine kako Židova kao žrtava holokausta, tako i svih drugih naroda i nacionalnih manjina kojima je usljed ratnih djelovanja i provođenja politike zasnovane na uništenju drugog i drugačijeg imovina nelegalno oduzeta.
Zvaničnici su složili da bi se trebala intezivirati suradnja između ove dvije zemlje koja bi trebala rezultirati boljom ekonomskom suradnjom na obostranu korist.
Na kraju sastanka ministar se zahvalio na iskazanoj financijskoj podršci Republike Češke tokom donatorske konferencije koja je održana u travnju prošle godine, i izrazio spremnost na daljnju blisku suradnju.
8.12.2016.

Odluka o dodjeli grant sredstava za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu¨. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

4.11.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku udruženjima nacionalnih manjina u BiH za 2016. godinu (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV Za dodjelu GRANT sredstava organizacijama za ljudska prava  u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Javni poziv za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA KOJE OSIGURAVAJU DIREKTNU POMOĆ ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DRŽAVLJANIMA BOSNE I HERCEGOVINE (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA ZA POMOĆ ROMSKOM NEVLADINOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

26.9.2016.

Natječaj za dodjelu nagrada UNFPA i obrazac za kandidovanje prijedloga

23.9.2016.

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Aplikacija (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrificiranja stambenih jedinica povratnika i raseljenih lica (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Aplikacija (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

6.9.2016

JAVNI POZIV za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Obrasci (Bosanski, Hrvatski, i Srpski)

11.8.2016

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.