Saopćenja

Damir Ljubić ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH pimio je danas u svom uredu veleposlanika Republike Češke Tomasa Szunyoga

24.1.2013

Sarajevo, 23.01.2013. godine

Damir Ljubić ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH pimio je danas u svom uredu veleposlanika Republike Češke Tomasa Szunyoga. Tema razogovora je bila Terezinska deklaracijakoje je potpisnik i Bosna i Hercegovina,tokom sastanka veleposlanik je uručio ministru pozivnicu od strane ministra vanjskih poslova Češke za prisustvo na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Briselu u lipnju ove godine. Učesnici ove konferencije će biti sve zemlje potpisnice Terzinske deklaracije.
Ministar se zahvalio na pozivu i izrazio svoju podršku održavanju ove konferencije, i svim procesima koji su proizašli nakon potpisa Terazinske deklaracije.
Također je naglasio da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u skladu sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (koja je sastavni dio Ustava BiH i temeljnji dokument Vijeća Evrope), podržava sve aktivnosti usmjerene na povrat nepravedno oduzete imovine kako Židova kao žrtava holokausta, tako i svih drugih naroda i nacionalnih manjina kojima je usljed ratnih djelovanja i provođenja politike zasnovane na uništenju drugog i drugačijeg imovina nelegalno oduzeta.
Zvaničnici su složili da bi se trebala intezivirati suradnja između ove dvije zemlje koja bi trebala rezultirati boljom ekonomskom suradnjom na obostranu korist.
Na kraju sastanka ministar se zahvalio na iskazanoj financijskoj podršci Republike Češke tokom donatorske konferencije koja je održana u travnju prošle godine, i izrazio spremnost na daljnju blisku suradnju.

11.8.2016

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

29.7.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020

Tekst Javnog poziva i prilozi (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

26.7.2016.


Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji finansira EU "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", objavljuje Poziv za dostavljanje konceptnih prijedloga za učešće u konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava

OBAVJEŠTENJE

Produžava se rok za predaju koncepata projektnih prijedloga po pozivu br. 01/2016 „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini “.

Novi rok za predaju aplikacija je 06. septembar 2016. Svi ostali detalji Poziva ostaju isti


22.7.2016.

Javni poziv za dodjelu grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu

Prilozi (Bosanski, Hrvatski i Srpski)17.12.2015. 

Poziv na Javne konsultacije za Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH