Saopćenja

Ministar Sevlid Hurtić u Vilniusu učestvovao na Konferenciji na visokom nivou o socijalnim pravima

4.7.2024

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas je, 4. jula 2024. godine, u Vilniusu, Republika Litvanija, učestvovao na Konferenciji na visokom nivou o socijalnim pravima, a u svjetlu ranije održanog 4. Samita Vijeća Evrope, s ciljem nastavka promocije važnosti razvoja socijalnih prava, kao temelja demokratske stabilnosti i sigurnosti u cijeloj Evropi. 

Cilj ove Konferencije je okupljanje resornih ministara zemalja članica Vijeća Evrope, koji će prenijeti svoja pozitivna iskustva u ovoj oblasti, a razgovaralo se i o implementaciji Evropske socijalne povelje u zemljama članicama Vijeća Evrope. 

Ministar Hurtić je kazao kako je Bosna i Hercegovina ratifikovala Revidiranu evropsku socijalnu povelju 2008. godine, iz tematskih skupina prava – zapošljavanje, obuke i jednake mogućnosti, zdravlje, socijalna sigurnost i socijalna zaštita, radna prava i djeca, porodice i migranti.

-Prema dosadašnjem načinu izvještavanja, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je jednom godišnje sačinjavalo izvještaj o implementaciji Povelje u Bosni i Hercegovini na jednu od navedenih grupa prava, koordinirajući sa institucijama iz obje entitetske vlade i Brčko distrikta, a koje imaju nadležnost u pogledu radnih i socijalnih prava u našoj zemlji. Do sada je Bosna i Hercegovina sačinila ukupno trinaest izvještaja, koje je zatim Komitet za socijalna prava Vijeća Evrope „ocjenjivao“ i u skladu sa dostavljenim informacijama izdao zemlji status usklađenosti ili neusklađenosti, odnosno preporuke u cilju bolje implementacije Povelje u budućem periodu. To se u prvom redu odnosi na donošenje novog zakonodavstva ili izmjene postojećeg, a u cilju usklađivanja domaćih zakona sa ratifikovanim odredbama Povelje. 

Uzimajući u obzir nadležnost entiteta u pogledu radnih i socijalnih prava, zaključna zapažanja Komiteta su do sada u većoj mjeri imala negativnu konotaciju, odnosno ocjenu neusklađenosti, najčešće zbog decentralizovanog oblika vlasti koji onemogućava usklađene zakone na teritoriji cijele države, rekao je ministar Hurtić, te naglasio da će Ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima insistirati na boljoj primjeni Povelje odnosno na poboljšanju uslova života građana Bosne i Hercegovine. 

Od država učesnica i potpisnica Povelje, kako je rečeno na Konferenciji, očekuje se da pristupe ratifikaciji i ostalih članova Povelje. Međutim, većina zemalja izrazila je nespremnost za ovaj korak obzirom na brojne obaveze i resurse koji su potrebni za njihovu implementaciju.